Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

ΕΚΘΕΣΗ The Kiel Institute: Βαρόμετρο Xρέους "Η Ελλάδα πέρα από κάθε ελπίδα".Το Kiel Institute είναι ένα διεθνές κέντρο για την έρευνα της παγκόσμιας οικονομίας, την οικονομική πολιτική διαβούλευση, την οικονομική εκπαίδευση και τεκμηρίωση. Το Ινστιτούτο που  ιδρύθηκε το 1914 από τον Bernhard Harms, δραστηριοποιείται κυρίως στην εξεύρεση λύσεων σε επείγοντα προβλήματα.

Βάσει των ερευνών του, το Ινστιτούτο συμβουλεύει τους φορείς λήψης αποφάσεων στην πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και ενημερώνει το ευρύ κοινό για τις σημαντικές εξελίξεις της διεθνούς οικονομικής πολιτικής.

The Kiel Institute Debt Barometer: Greece beyond Hope Press Release May 13, 2013


Greece’s debt is now so large that it will not be able to deal with it unless it receives help from without. Even a long-term nominal growth rate of 4 percent would not enable Greece to deal with its debt, indicates the Kiel Institute debt barometer. The only thing that would help would be a new round of debt relief.
The Kiel Institute: Βαρόμετρο Xρέους Η Ελλάδα πέρα από κάθε ελπίδα

Δελτίο Τύπου 13η Μαΐου 2013

Το χρέος της Ελλάδας είναι πλέον τόσο μεγάλο που δεν θα είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει, εκτός και αν λάβει έξωθεν βοήθεια . Ακόμα και με έναν μακροπρόθεσμο ρυθμό ονομαστικής αύξησης του 4% δεν θα μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το χρέος της, μας δείχνει το Βαρόμετρο  Χρέους του Kiel Institute. Το μόνο πράγμα που θα βοηθούσε θα ήταν ένας νέος γύρος  διαγραφής χρέους.


Η Πορτογαλία χρειάζεται επίσης ένα λόγο πρωτογενούς πλεονάσματος που να υπερβαίνει το κρίσιμο όριο του 5%. Μια αυξημένη ανάπτυξη θα μπορούσε, ωστόσο, να θέσει την Πορτογαλία πίσω σε μια τροχιά εξυγίανσης.Η κατάσταση στην Κύπρο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων. Η ΕΚΤ έχει αποφασίσει ότι το κύριο επιτόκιο αγοράς για τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ανήλθε σε 7% από τον Σεπτέμβριο του 2011. Από την ημερομηνία αυτή, όμως, η Κύπρος έχει χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά μέσω βραχυπρόθεσμων ομολόγων, που μας δείχνει ότι δεν έχει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων. Επί του παρόντος, το επιτόκιο της αγοράς σίγουρα ισοδυναμεί με περισσότερο από το 7% (το ποσοστό που χρησιμοποιούμε για τους υπολογισμούς μας), πράγμα που σημαίνει ότι σε ένα απαισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης, η Κύπρος δεν θα είναι πλέον σε θέση να διατηρήσει το χρέος της. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη την επίδραση του πακέτου διάσωσης στην αναλογία του χρέους.
Η ικανότητα της Ισπανίας να διατηρήσει το χρέος της, επίσης, απειλείται ακόμη και αν οι δευτερεύουσες τιμές της αγοράς για τα ισπανικά ομόλογα είναι πλέον οι χαμηλότερες που είχαν από τον Νοέμβριο του 2010. Η ύφεση, η υψηλή ανεργία και οι αυξήσεις του ελλείμματος εξακολουθούν να είναι τα προβλήματα. Το Βαρόμετρο δείχνει, ωστόσο, ότι η Ισπανία θα μπορούσε να επιλύσει την κρίση χρέους της, με την δημιουργία μεγαλύτερης ανάπτυξης.


Η νέα κυβέρνηση στην Ιταλία αντιμετωπίζει ένα δύσκολο έργο. Θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί το χρέος της Ιταλίας με δεδομένο το γεγονός ότι το χρέος της χώρας είναι παραδοσιακά υψηλό. Στοχευμένα μέτρα για την ανάπτυξη και μεσοπρόθεσμα μέτρα μείωσης του χρέους θα είναι απαραίτητα.


 Μετάφραση: LEFTeria-news

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ MORGAN STANLEY / BUSINESS INSIDER. «Κάθε χώρα στην Ευρώπη θα πρέπει να χαίρεται που δεν είναι η Ελλάδα»
Greece’s debt is now so large that it will not be able to deal with it unless it receives help from without. Even a long-term nominal growth rate of 4 percent would not enable Greece to deal with its debt, indicates the Kiel Institute debt barometer. The only thing that would help would be a new round of debt relief.


Portugal also needs a primary surplus ratio that exceeds the critical threshold of 5 percent. Increased growth could, however, put Portugal back on a consolidation path.

The situation in Cyprus is difficult to assess due to a lack of data. The ECB has determined that the primary market interest rate for long-term government bonds has amounted to 7 percent since September 2011. As of this date, however, Cyprus has financed itself exclusively via short-term bonds, which would indicate that it does not have access to capital markets. Currently, the market interest rate thus surely amounts to more than 7 percent (the rate we use for our calculations), which means that in a pessimistic growth scenario, Cyprus would no longer be able to sustain its debt. We should note, however, that we have not taken into account the effect of the rescue package on the debt ratio.Spain’s ability to sustain its debt is also threatened even though the secondary market rates for Spanish bonds are now the lowest they have been since November 2010. The recession, high unemployment, and increases in the deficit continue to be problems. The barometer indicates, however, that Spain could resolve its debt crisis by generating greater growth.
The new government in Italy is facing a difficult task. It will be very difficult to sustain Italy’s debt given the fact that Italy’s debt is traditionally high. Targeted growth measures and medium-term debt reduction measures will be necessary.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.