Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΟ 39 σελ της Κομισιόν. Περιουσία και γη του Δημοσίου πουλήθηκαν στην Hellas Gold σε κατώτερη τιμή & αφορολόγητα .Άρνηση της κυβέρνησης να πάρει πίσω δεκάδες εκατομμύρια από την εταιρεία.Η ελληνική κυβέρνηση αδιαφόρησε πλήρως για να εισπράξει τα χρήματα από την Ελληνικός Χρυσός.
Και μάλιστα όχι απλά αδιαφόρησε και δεν πληροφόρησε την Κομισιόν και τα Ευρωπαικά όργανα, παρά μόνο 14 μήνες μετά, αλλά άσκησε προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, για να αποφύγει να πάρει πίσω τα κρατικά χρήματα…

Σε μια εποχή που σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος φορολογούμενος πληρώνει 1.469 ευρώ ετήσιο φόρο, κάντε την διαίρεση να βρείτε πόσοι Έλληνες φορολογούμενοι χρειάστηκαν για να καλύψουν την τρύπα των σχεδόν 22 εκατομυρίων ευρώ, ενός...επενδυτή!Tελικά τα Μεταλλεία της Χαλκιδικής είναι ένα σκάνδαλο διαρκείας.


Ξεκινώντας το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες επιβεβαίωσε σε 39 σέλιδη Απόφασή της ότι«η πώληση πραγματοποιήθηκε χωρίς ανοικτό διαγωνισμό ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ορυχείων από ανεξάρτητο εκτιμητή . Η σύμβαση πώλησης προέβλεπε επίσης την απαλλαγή υποχρέωσης φόρων επί των συναλλαγών».


Η πώληση ήταν επομένως, κατά παράβαση των κανονισμών της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι € 15.3 εκ. σε παράνομες ενισχύσεις είχαν χορηγηθεί στην εταιρεία εξόρυξης . Το ελληνικό κράτος διατάχθηκε να ανακτήσει το ποσό συν τους τόκους , ύψους € 21.700.000  στο σύνολο .


Αφότου εξέδωσε την Απόφαση των 39 σελίδων, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο τέλος της ανάρτησης του LEFTeria-news, η Κομισιόν έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάτω δήλωση.


Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2011


Κρατικές ενισχύσεις: Η ελληνική μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός πρέπει να επιστρέψει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους, και ότι, ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κανόνων της EE περί κρατικών ενισχύσεων. Το ύψος της επιδότησης υπολογίστηκε σε 14 εκατ. ευρώ. 

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε ούτε με φόρους επί των συναλλαγών, το συνολικό ποσό που το Δημόσιο πρέπει να ανακτήσει από τον δικαιούχο ανέρχεται σε 15,3 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, η οποία κινήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 (βλ. IP/08/1927), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή των 11 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής τους αξίας. Τα μεταλλεία βρίσκονται στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, στη βόρεια Ελλάδα. Είναι γνωστά για την παραγωγή χρυσού, αλλά και χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αργύρου. Η Ελληνικός Χρυσός ιδρύθηκε με σκοπό την αγορά των μεταλλείων. Επί του παρόντος ανήκει στην καναδική μεταλλευτική εταιρεία European Goldfields.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε χωρίς ανοικτό διαγωνισμό ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των μεταλλείων από ανεξάρτητο εκτιμητή. Επίσης, η πωλητήρια σύμβαση προέβλεπε απαλλαγή από τους φόρους συναλλαγών. Η Επιτροπή έλαβε σχετική καταγγελία τον Ιούλιο του 2007.

Η Επιτροπή βάσισε την απόφασή της στα ευρήματα έκθεσης σχετικά με την Ελληνικός Χρυσός, η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε λίγο μετά την πώληση, και υπολόγισε την αξία των μεταλλείων σε 25 εκατ. ευρώ. Οι φόροι που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί επί της πώλησης ανέρχονται σε 1,34 εκατ. ευρώ.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελληνικός Χρυσός έλαβε παράνομη κρατική ενίσχυση, την οποία η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει, μαζί με τους τόκους.Η ελληνική κυβέρνηση αδιαφόρησε βέβαια πλήρως για να εισπράξει τα χρήματα από την Ελληνικός Χρυσός.


Και μάλιστα όχι απλά αδιαφόρησε και δεν πληροφόρησε την Κομισιόν και τα Ευρωπαικά όργανα, παρά μόνο 14 μήνες μετά, αλλά άσκησε προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, για να αποφύγει να πάρει πίσω τα κρατικά χρήματα…


Σε μια εποχή που σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος φορολογούμενος πληρώνει 1.469 ευρώ ετήσιο φόρο, κάντε την διαίρεση να βρείτε πόσοι Έλληνες φορολογούμενοι χρειάστηκαν για να καλύψουν την τρύπα των σχεδόν 22 εκατομυρίων ευρώ, ενός...επενδυτή!


(Παράλληλα οι παρανομίες συνεχίζονταν στην περιοχή των Σκουριών. 

Το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κάνοντας αυτοψία και, όπως αναφέρει με το 1538/5.12.2012 έγγραφό της, διαπίστωσε πλήθος αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες επέβαλε πρόστιμο ανέγερσης 39.443 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης 6.574 ευρώ τον χρόνο.)Εν τέλει η ΕΕ βλέποντας την πλήρη απροθυμία να εισπράξουμε, έκανε προσφυγή κατά της Ελλάδας, στις 25 Μαίου 2012


Στην αγωγή, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι 

“Στις 23.2.2011 η Επιτροπή αποφάσισε ότι η κρατική ενίσχυση ύψους 15,34 εκατ. Ευρώ, η οποία χορηγήθηκε παράνομα από την Ελλάδα κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., με την πώληση περιουσιακών στοιχείων και γης σε τιμή κατώτερη της αξίας της και με απαλλαγή της καταβολής υποχρέωσης των συνδεόμενων φόρων”


Το Ελληνικό Δημόσιο, στάθηκε στο δικαστήριο καλύτερα και από μάρτυρας υπεράσπισης ή συνήγορος της Hellas Gold. Συγκεκριμένα τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποίησε  το δημόσιο για να μην εισπράξει τις παρανόμως δοθείσες κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποίησε στο αίτημά της και η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ για να μην πληρώσει.


Εν αναμονή της τελικής απόφασης, το θέμα τέθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Αλμούνια να απάνταει εν ονόματι της Κομισιόν, σε σχετική ερώτηση, στις 27 Ιουνίου 2013, τα εξής:Στις 23 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία διατάσσεται η ανάκτηση παράνομης ενίσχυσης ύψους 15,34 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» με τη μορφή:
-της διαφοράς μεταξύ της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας και της τιμής στην οποία αυτά αγοράστηκαν από την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ»·

-των φόρων που θα έπρεπε να είχε καταβάλει η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» για την αγορά των στοιχείων ενεργητικού (δηλ. μεταλλείων και γης), αλλά δεν έχει καταβάλει.


Η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» αμφισβήτησε την απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και οι ελληνικές αρχές όφειλαν να ανακτήσουν την ενίσχυση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι οι ελληνικές αρχές δεν ανέκτησαν την ενίσχυση, στις 25 Μαΐου 2012, η Επιτροπή κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής. Αυτή η δικαστική προσφυγή εκκρεμεί.


Μέχρι σήμερα, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν αναφέρει εάν η ενίσχυση έχει ανακτηθεί.


Όσον αφορά τον εθνικό νόμο 4042/2012, η Επιτροπή δεν γνωρίζει εάν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου, και ποιο θα ήταν το επίπεδο των τελών που αυτός θα καθόριζε. Το ζήτημα της επιβολής τελών στα μεταλλεία από την ελληνική νομοθεσία και η εφαρμογή της στην εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» είναι χωριστό από την ανάκτηση της ενίσχυσης η οποία συνδέεται με την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρία «Ελληνικός Χρυσός», και την οποία η Επιτροπή προσπαθεί τώρα να επιβάλει.Εν τέλει, οφού κάτσαμε στο σκαμνί για την Ελληνικός Χρυσός, ήρθε και η καταδικαστική απόφαση στις 17 Οκτωβρίου με το δικαστήριο να αποφασίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και γη του Δημοσίου πουλήθηκαν στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ σε τιμή κατώτερη της αξίας τους και με φοροαπαλλαγή επί των φόρων. Κάτι που συνιστά  ενίσχυση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Ασυμβίβαστη θα λέγαμε εμείς και με την κοινή καπιταλιστική αγορά. 

Γιατί, όπως διερωτήθηκε και η βρετανή δημοσιογράφος , Jen Wilton: “Ορισμένοι αμφισβητούν την λογική μιας συμφωνίας στην οποία  η ελληνική κυβέρνηση πουλάει σχεδόν € 15.5 δις ορυκτών πόρων για 11 εκατ. €” .

 Mετάφραση-Απόδοση: LEFTeria-news


Για να κατεβάσετε το Έγγραφο 39 σελίδων της Απόφασης της Ευρωπαΐκης Επιτροπής, με ημερομηνία 23/02/2011, πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.