Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Τι εγινε με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ.Ολο το ΦΕΚ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αρ. Φύλλου 2209                                          27 Ιουλίου 2012
Διαβαστε εδω το ΦΕΚ η' κατεβαστε το

Καθώς έρχονται στην επιφάνεια οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με το “deal" της Τράπεζας Πειραιώς και της Αγροτικής Τράπεζας, τα πρώτα δεδομένα κάνουν λόγο για μεταβίβαση από τον εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, η συγκυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος εκποίησαν μια βιώσιμη και κερδοφόρα δημόσια τράπεζα για να την μεταβιβάσουν “αντί πινακίου φακής” σε μια ιδιωτική τράπεζα, αλλάζοντας βίαια το τραπεζικό τοπίο της χώρας επικαλούμενοι ως παράμετρο του εγχειρήματος απλώς τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας...

Στην ουσία όμως, πρόκειται για μια κοστοβόρα για τους πολίτες λύση, καθώς θα στοιχίσει στο Δημόσιο συνολικά πάνω από 7 δισ. ευρώ, ενώ όλα δείχνουν πως η κίνηση αυτή που ανακοινώθηκε ήταν προαποφασισμένη. Ενδεικτικό είναι πως ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την Παρασκευή (τ. 2 αρ. φ. 2208, 27.07.12), είχε δημοσιευθεί με αρκετές πτυχές της μεταβίβασης το εγχείρημα... Ας σημειωθεί ότι με το εγχείρημα αυτό τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

- στοιχεία παθητικού ύψους 21,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 14,3 δισ. ευρώ καταθέσεις, 6,7 δισ. ευρώ διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δισ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις,

- στοιχεία ενεργητικού 14,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10,6 δισ. ευρώ είναι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και 4,2 δισ. ευρώ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς από την «καλή» Αγροτική αποκτά παθητικό (καταθέσεις κ.τ.λ.) ύψους 21,4 δισ. και ενεργητικό (δάνεια, πάγια κ.τ.λ.) ύψους 14,7 δισ. Το κενό για να ισοσκελιστεί ο ισολογισμός τής υπό μεταβίβαση τράπεζας, ύψους 6,7 δισ., θα χορηγηθεί από το ΤΧΣ. Παράλληλα, το ΤΧΣ θα χορηγήσει 500 εκατ. στη νέα τράπεζα για να πιάσει τους στόχους κεφαλαιακής επάρκειας (8%), ενώ παράλληλα, από το πρώτο στάδιο ανακεφαλαιοποίησης, η Πειραιώς είχε λάβει από το ΤΧΣ 4,7 δισ. ευρώ για να καλύψει αυτόν το στόχο. Επειδή όμως ο στόχος κεφαλαιακής επάρκειας (tier 1) από τη Βασιλεία 2 είναι 10%, το νέο σχήμα θα χρειαστεί επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ. Συνολικά δηλαδή το ΤΧΣ θα έχει χρηματοδοτήσει το νέο σχήμα με ένα ποσό που θα προσεγγίζει τα 13 δισ.!

Η διαφορά των 6,7 δισ. ευρώ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο 0,5 δισ. ευρώ στην αποκτώσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).


Αντίστοιχα, η Τράπεζα Πειραιώς, για να εξαγοράσει μια δημόσια Τράπεζα όπως η Αγροτική, και να διαμορφώσει ένα νέο σχήμα με 1.230 καταστήματα και δραστηριότητα σε 9 χώρες εκτός Ελλάδας, θα καταβάλει μόνο 95 εκατ. ευρώ!

Στο μεταξύ, η μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Πειραιώς εκχωρεί το κυριότερο εργαλείο ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής σε ιδιώτες, μαζί με τα δικαιώματα επί της υποθηκευμένης αγροτικής γης, απειλώντας άμεσα χιλιάδες δανειολήπτες και επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή στην «κακή ΑΤΕ» μεταβιβάζονται η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η «Δωδώνη», η ΣΕΚΑΠ και άλλες θυγατρικές, η εκποίηση των οποίων πλήττει άμεσα την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και την αγροτική παραγωγή.

Εξάλλου, τα δάνεια των κομμάτων προς την ΑΤΕ δεν θα διαγραφούν από τη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού τα δάνεια είναι εξυπηρετούμενα και θα παραμείνουν στο υγιές τμήμα της Αγροτικής. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στα πολιτικά κόμματα περνούν στο υγιές τμήμα και όχι στην παλαιά τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Αγροτική Τράπεζα, υπό την Τράπεζα Πειραιώς, θα αναμένει από τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων την εξόφληση των δανείων που έχουν χορηγηθεί από την Αγροτική Τράπεζα, στο πλαίσιο της κρατικής επιχορήγησης.

Ληστεία η΄Δωρεα?

Για να το θέσουμε απλά: Η Τράπεζα Πειραιώς αρχικά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο με 4,7 δισ. -μέσω ΤΧΣ- για να διατηρηθεί στη ζωή και μετέπειτα επιδοτείται με ένα ποσό που ξεπερνά τα 8 δισ. για να εξαγοράσει μια μεγάλη δημόσια τράπεζα, καταβάλλοντας 95 εκατ. ευρώ! Και όλα αυτά σε περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι αν το ΤΧΣ είχε ανακεφαλαιοποιήσει την Αγροτική, θα έπρεπε να της χορηγήσει λίγο λιγότερα από 4 δισ. εξαιτίας των ζημιών που υπέστη από το PSI. Δηλαδή συνολικά στις δύο τράπεζες θα κατέβαλε 8,7 δισ. (4 για την Αγροτική και 4,7 δισ. για την Πειραιώς), ενώ εξαιτίας της μεταβίβασης καταβάλει 13 δισ.!

Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το ποιος πληρώνει τον κ. Σάλλα, το ΤΧΣ δανείζεται μεν από τον EFSF, όμως το δάνειο αυτό προστίθεται στο ελληνικό δημόσιο χρέος, το οποίο πληρώνεται από τις συνεχείς θυσίες των φορολογουμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.