Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

Προετοιμαζεται Συνέδριο στο Σικάγο,με θέμα την ίδρυση του πρώτου Ιδιωτικού ΑΕΙ.


Απο το διαδίκτυο,αλιεύσαμε αυτήν την πρόσκληση για ένα Συνέδριο σχετικά με την ίδρυση ενός Ελληνικού Ιδιωτικού Πανεπιστημίου.Η πρόσκληση απευθύνεται σε καθηγητές και διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ.

Το Συνέδριο,σχεδιάζεται να λάβει χώρα στο Σικάγο,συγκεκριμένα στο Union League Club,μεταξύ 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.

Η Αγγλική θα είναι η επίσημη και αποκλειστική γλώσσα του πανεπιστημίου και τα προτεινόμενα δίδακτρα θα είναι γύρω στα 5.000 € ανά έτος.

Το 66% των μαθημάτων θα γίνεται μέσω διαδικτύου.

Η πρόσκληση επισημαίνει οτι το συνέδριο δεν θα ασχοληθεί με το ζήτημα του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.
Dear Colleagues:

On behalf of a small but very active group of professors and university administrators based in the Chicago region, I would like to announce an informal workshop to discuss the feasibility of a new university in Greece. The particulars of the proposed workshop are listed below. If you are interested in participating in this discussion, please let me know.

- Scope of the workshop: to discuss the feasibility of a Greece-based not-for-profit, private university whose principal mission will be teaching (not research), degree completion, and professional programs. Professional doctorates in other disciplines (eg, PsyD) are within the scope of the discussion.

Online delivery of content should account for at least 66% of the proposed university’s operation. English will be the official and only language of the university.

This will be an international university meeting the educational needs in the Balkan region at the beginning and expanding through the European area. Affordable tuition should not exceed €5,000 per year. Not included in the scope of the discussion are engineering or medical degree programs. Furthermore, the constitutional issue of Article 16 is not part of the workshop’s scope.

- Target date: late September 2012
- Location: Chicago, Illinois
- Travel duration: a two-night stay is recommended, probably Fri & Sat, with the workshop running the full day on Saturday.
- Travel/lodging assistance: none available at the moment/none anticipated
- Participation cost: you pay for your own travel and lodging arrangements plus about $150 to cover conference expenses, luncheons etc.
- Who can participate: Faculty and university administrators with at least 10 years of experience at regionally accredited colleges and universities. We seek the participation of individuals who have served both as professors or administrators (department heads and chairs, deans, VPAA/Provosts, in a full or associate/deputy capacity).

Objective of the workshop: to determine if a private, not-for-profit university within the scope described above can be established in Greece; if a viable business plan can be developed to raise seed funding for it; and to assess the magnitude of the risk especially for those who may consider returning to Greece to manage such project if we were to move forward with it.

If you are interested in this workshop, and you have the experience described above, and the capacity to attend the meeting, please drop me a note at (η ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα)

Επειδή λοιπόν οι σύνεδροι δεν σκοπεύουν να ασχοληθούν με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας, το παραθέτουμε παρακάτω,ώστε να λάβουν γνώση.

Θα τους χρειαστεί.

Σύνταγμα της Ελλάδας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Άρθρο 16
  1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.
  2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
  3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
  4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.
  5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.
  6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· ωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
  7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.
  8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.
  9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.
Προ μηνών,υπήρξε και μια φήμη για ίδρυση Ιδιωτικής Νομικής Σχολής.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
ΙΔΡΥΟΥΝ ΣΤO ΣΟΥΝΙΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.