Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Τι εγινε με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ.Ολο το ΦΕΚ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αρ. Φύλλου 2209                                          27 Ιουλίου 2012
Διαβαστε εδω το ΦΕΚ η' κατεβαστε το

Καθώς έρχονται στην επιφάνεια οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με το “deal" της Τράπεζας Πειραιώς και της Αγροτικής Τράπεζας, τα πρώτα δεδομένα κάνουν λόγο για μεταβίβαση από τον εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, η συγκυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος εκποίησαν μια βιώσιμη και κερδοφόρα δημόσια τράπεζα για να την μεταβιβάσουν “αντί πινακίου φακής” σε μια ιδιωτική τράπεζα, αλλάζοντας βίαια το τραπεζικό τοπίο της χώρας επικαλούμενοι ως παράμετρο του εγχειρήματος απλώς τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας...

Στην ουσία όμως, πρόκειται για μια κοστοβόρα για τους πολίτες λύση, καθώς θα στοιχίσει στο Δημόσιο συνολικά πάνω από 7 δισ. ευρώ, ενώ όλα δείχνουν πως η κίνηση αυτή που ανακοινώθηκε ήταν προαποφασισμένη. Ενδεικτικό είναι πως ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την Παρασκευή (τ. 2 αρ. φ. 2208, 27.07.12), είχε δημοσιευθεί με αρκετές πτυχές της μεταβίβασης το εγχείρημα... Ας σημειωθεί ότι με το εγχείρημα αυτό τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

- στοιχεία παθητικού ύψους 21,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 14,3 δισ. ευρώ καταθέσεις, 6,7 δισ. ευρώ διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δισ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις,

- στοιχεία ενεργητικού 14,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10,6 δισ. ευρώ είναι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και 4,2 δισ. ευρώ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς από την «καλή» Αγροτική αποκτά παθητικό (καταθέσεις κ.τ.λ.) ύψους 21,4 δισ. και ενεργητικό (δάνεια, πάγια κ.τ.λ.) ύψους 14,7 δισ. Το κενό για να ισοσκελιστεί ο ισολογισμός τής υπό μεταβίβαση τράπεζας, ύψους 6,7 δισ., θα χορηγηθεί από το ΤΧΣ. Παράλληλα, το ΤΧΣ θα χορηγήσει 500 εκατ. στη νέα τράπεζα για να πιάσει τους στόχους κεφαλαιακής επάρκειας (8%), ενώ παράλληλα, από το πρώτο στάδιο ανακεφαλαιοποίησης, η Πειραιώς είχε λάβει από το ΤΧΣ 4,7 δισ. ευρώ για να καλύψει αυτόν το στόχο. Επειδή όμως ο στόχος κεφαλαιακής επάρκειας (tier 1) από τη Βασιλεία 2 είναι 10%, το νέο σχήμα θα χρειαστεί επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ. Συνολικά δηλαδή το ΤΧΣ θα έχει χρηματοδοτήσει το νέο σχήμα με ένα ποσό που θα προσεγγίζει τα 13 δισ.!

Η διαφορά των 6,7 δισ. ευρώ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο 0,5 δισ. ευρώ στην αποκτώσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).


Αντίστοιχα, η Τράπεζα Πειραιώς, για να εξαγοράσει μια δημόσια Τράπεζα όπως η Αγροτική, και να διαμορφώσει ένα νέο σχήμα με 1.230 καταστήματα και δραστηριότητα σε 9 χώρες εκτός Ελλάδας, θα καταβάλει μόνο 95 εκατ. ευρώ!

Στο μεταξύ, η μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Πειραιώς εκχωρεί το κυριότερο εργαλείο ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής σε ιδιώτες, μαζί με τα δικαιώματα επί της υποθηκευμένης αγροτικής γης, απειλώντας άμεσα χιλιάδες δανειολήπτες και επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή στην «κακή ΑΤΕ» μεταβιβάζονται η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η «Δωδώνη», η ΣΕΚΑΠ και άλλες θυγατρικές, η εκποίηση των οποίων πλήττει άμεσα την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και την αγροτική παραγωγή.

Εξάλλου, τα δάνεια των κομμάτων προς την ΑΤΕ δεν θα διαγραφούν από τη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού τα δάνεια είναι εξυπηρετούμενα και θα παραμείνουν στο υγιές τμήμα της Αγροτικής. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στα πολιτικά κόμματα περνούν στο υγιές τμήμα και όχι στην παλαιά τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Αγροτική Τράπεζα, υπό την Τράπεζα Πειραιώς, θα αναμένει από τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων την εξόφληση των δανείων που έχουν χορηγηθεί από την Αγροτική Τράπεζα, στο πλαίσιο της κρατικής επιχορήγησης.

Ληστεία η΄Δωρεα?

Για να το θέσουμε απλά: Η Τράπεζα Πειραιώς αρχικά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο με 4,7 δισ. -μέσω ΤΧΣ- για να διατηρηθεί στη ζωή και μετέπειτα επιδοτείται με ένα ποσό που ξεπερνά τα 8 δισ. για να εξαγοράσει μια μεγάλη δημόσια τράπεζα, καταβάλλοντας 95 εκατ. ευρώ! Και όλα αυτά σε περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι αν το ΤΧΣ είχε ανακεφαλαιοποιήσει την Αγροτική, θα έπρεπε να της χορηγήσει λίγο λιγότερα από 4 δισ. εξαιτίας των ζημιών που υπέστη από το PSI. Δηλαδή συνολικά στις δύο τράπεζες θα κατέβαλε 8,7 δισ. (4 για την Αγροτική και 4,7 δισ. για την Πειραιώς), ενώ εξαιτίας της μεταβίβασης καταβάλει 13 δισ.!

Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το ποιος πληρώνει τον κ. Σάλλα, το ΤΧΣ δανείζεται μεν από τον EFSF, όμως το δάνειο αυτό προστίθεται στο ελληνικό δημόσιο χρέος, το οποίο πληρώνεται από τις συνεχείς θυσίες των φορολογουμένων.

Ιδού γιατί διαχώρισαν τη Eurobank από την EFG!

Έδωσαν τις μετοχές της EFG στους κληρονόμους του Λάτση…
 
Είναι απλό και δοκιμασμένο…
 
Χωρίς να το πουν επίσημα, «έσπασαν» στα δυο την τράπεζα, διαχωρίζοντας το «καλό» από το «κακό» κομμάτι της!
 
Ως γνωστόν, η Eurobank διαθέτει και επισφάλειες και ζημίες λόγω της απομείωσης των ομολόγων, το PSI. Συνεπώς, θα γίνει μια «bad bank» – επισήμως – εν καιρώ. Από την άλλη, η EFG είναι μια πιο υγιής τράπεζα, αφού δεν είναι ελληνική. Γι’ αυτό και οι κληρονόμοι του Λάτση πήραν τις μετοχές εκεί. Το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασε ζημίες 236 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά το 2011 5,5 δις ευρώ. Η τράπεζα έχει κάνει προβλέψεις για επισφάλειες (σε ετήσια βάση) στα 365 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9%!
 
Η Eurobank ήταν έτοιμη να γίνει «ένα» με την Alpha, αλλά τελικά αυτός ο γάμος ..έληξε πριν καν γίνει, ενώ ήταν μια από τις τέσσερις τράπεζες που έλαβε μέρος των 18 δις για το πρώτο κύμα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, χωρίς να έχουν γνωστοί οι όροι ..κεφαλαιοποίησης, με λεφτά του ελληνικού λαού!

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

MSNBC.«Η Ελλάδα είναι τόπος εγκλήματος της Goldman Sachs» Ολόκληρο το απομαγνητοφωνημένο περιεχόμενο της εκπομπής.Συνεντευξη του συγγραφεα Greg Palast στον παρουσιαστή Dylan Ratigan του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου MSNBC

Η εισαγωγή του Greg Palast: «Μία πραγματικά αποτρόπαια και μεγάλης κλίμακας απάτη έστησαν από κοινού η τράπεζα Goldman Sachs και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, απάτη για την οποία ο ελληνικός λαός θα πληρώσει με το χαμένο μέλλον του. Η πολιτική τάξη της Ε.Ε. γνώριζε εκείνη την εποχή ότι τα ελληνικά λογιστικά βιβλία είχαν πειραχθεί, αλλά παρ' όλα αυτά επέτρεψαν στη χώρα να μπει στην ευρωζώνη. Όλα δείχνουν ότι η Goldman Sachs έστησε ένα δικό της είδος Περλ Χάρμπορ, το οποίο επέτρεψε στην τωρινή ηγεσία της Ε.Ε. να εκμεταλλευθεί κατάλληλα την περίσταση με σκοπό να τρομοκρατήσει, μέσω της εξαθλίωσης, οποιαδήποτε χώρα θα της στεκόταν εμπόδιο στο να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος ολοκληρωτισμού».


Ολόκληρο το απομαγνητοφωνημένο περιεχόμενο της εκπομπής έχει ως εξής:

Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Τεμπέλικος λαός, μη εξυπηρετικές δημόσιες υπηρεσίες, ανεξέλεγκτος δανεισμός"... Με αυτό τον τρόπο περιγράφονται σήμερα οι Έλληνες. Η ελληνική οικονομία έχει μέγεθος κατά τι μικρότερο από αυτό της οικονομίας του Ντάλλας στην πολιτεία του Τέξας, αλλά το ελληνικό δημόσιο χρέος, δεδομένου του μεγέθους της οικονομίας της χώρας, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Αλλά όπως και στην Γουώλ Στρητ, οι δρόμοι της Αθήνας είναι σήμερα θέατρα επεισοδίων, αφού ο ελληνικός λαός είναι προφανώς το θύμα μιας συγκεκαλυμμένης απάτης. Ο σημερινός μας καλεσμένος, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι η Goldman Sachs είναι αυτή που προκάλεσε όλη την κρίση που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται σήμερα. Τον γνωρίζετε όλοι. Είναι ο Greg Palast, ο γνωστός ρεπόρτερ και συγγραφέας του βιβλίου «Vultures' Picnic» (To πικ νικ των όρνεων), στο οποίο περιγράφει πώς οι πετρελαιάδες, οι πειρατές της εξουσίας και άλλα  «σαρκοβόρα», όπως τους ονομάζει, έχουν μετατρέψει τη ζωή στις κοινωνίες μας σε μυθιστορηματικό θρίλερ. Greg, πώς γίνεται μια τράπεζα να είναι σε θέση να δανείζει ποσά σε μια χώρα που έχει μια οικονομία λίγο μικρότερη από αυτή της πόλης του Ντάλλας, και μάλιστα ποσά αυτού του μεγέθους»;

Greg Palast: «Δεν μιλάμε για δάνειο στην περίπτωση της Ελλάδας. Μιλάμε για έγκλημα. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος εγκλήματος, Dylan. H αλήθεια της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν λαό που δεν κάνει τίποτε άλλο εκτός από το να πίνει ούζο και να φτύνει κουκούτσια από ελιές, ή έναν λαό που βγαίνει στη σύνταξη από τότε που είναι στην εφηβεία, ή είναι τόσο τεμπέλης που δεν πατάει στη δουλειά του πάνω από μισή ώρα την ημέρα. Αυτά όλα είναι το παραμύθι που μας πουλάνε. Οι Έλληνες είναι τα θύματα αυτή τη στιγμή και θέλουν να τους τιμωρήσουν και να τους φορτώσουν το φταίξιμο. Είναι τα θύματα του εγκλήματος οι Έλληνες! Και το έγκλημα έγινε ως εξής: Η Goldman Sachs, ήδη από το 2001-2002 έκανε ένα «deal» με την άρχουσα τάξη της Ελλάδας. Η συμφωνία ήταν να αρπάξει ευρώ από τα ταμεία του κράτους, να τα μετατρέψει σε γιεν, να τα ξαναμετατρέψει σε ευρώ και άλλα τέτοια κόλπα. Η Goldman υφίσταται απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ελληνική κυβέρνηση βγάζει κέρδος και δεν φαίνεται έλλειμμα στα ταμεία του κράτους παρά μόνο ένα 3%. Η ελληνική οικονομία φαίνεται να είναι μια χαρά. Αλλά στην πραγματικότητα η Goldman δεν υφίσταται απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι όλα μια απάτη!
Υπήρχε ήδη μια μυστική συμφωνία ότι το ποσό αυτό θα το έπαιρνε πίσω στο ακέραιο και όχι μόνο. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι η Goldman, μόνο για να οργανώσει την όλη απάτη, τους χρέωσε 300 - 400 εκατομμύρια δολάρια».

Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Θα σε διακόψω, Greg. Να μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει εδώ μαζί μας κάποιος από την Goldman για να εκπροσωπήσει την τράπεζα στον διάλογο αυτό. Αυτές τις κατηγορίες που μας αναφέρεις εδώ τις έχεις απευθύνει σε αυτούς άμεσα»;

Greg Palast: «Aν έχω λέει... Μην ξεχνάς ότι εργάζομαι στο ρεπορτάζ έρευνας του τηλεοπτικού σταθμού του BBC. Ο τομέας του ρεπορτάζ έρευνας είναι καθ' όλα νόμιμος στη Βρετανία, αλλά το άρθρο 4 του νομοσχεδίου «Patriot Act» που ψηφίστηκε επί γιού Μπους ποινικοποίησε το είδος αυτό ρεπορτάζ στις ΗΠΑ και δεν επιτρέπονται πια τέτοιου είδους δημοσιογραφικές έρευνες. Αλλά όταν κάποιος απευθυνθεί στην ίδια την Goldman Sachs, η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαντήσει. Επικοινώνησα μαζί τους τηλεφωνικά και πήγα μέχρι το κατώφλι της κεντρικής εισόδου τους με την ελπίδα ότι κάποιον θα πετύχαινα. Αρνούνται να απαντήσουν σε αυτές τις κατηγορίες. Μου έδωσαν μια δήλωση γεμάτη με ανακρίβειες. Δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι έκαναν ανταλλαγές συναλλάγματος για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι ανταλλαγές συναλλάγματος εμπίπτουν στα οικονομικά εγκλήματα απάτης και στο παρελθόν έχουν ήδη γίνει τέτοιες ανταλλαγές για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το ζήτημα είναι ότι όταν έβγαιναν στις αγορές κρατούσαν αυτές τις συναλλαγές μυστικές και έφτιαξαν ένα σκηνικό τέτοιο ώστε να φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία δεν αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Αυτό συνιστά απάτη. Παλιότερα, θα θυμάσαι, ότι όταν ανακαλύπταμε ένα παρόμοιο σενάριο που είχε παιχτεί εδώ στις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι συλλαμβάνονταν αμέσως, τους βγάζαμε από το κτίριο της τράπεζάς τους και τους προφυλακίζαμε. Σήμερα τι βλέπουμε να γίνεται; Σήμερα οι τύποι αυτοί δεν θεωρούνται πια «όρνεα». Σήμερα η Goldman το παίζει θεός και δεν την αγγίζει κανείς.Και όμως αυτό που έγινε είναι έγκλημα. Είναι μια τεράστια απάτη, η οποία όταν αποκαλύφθηκε, ήταν φυσικό να τιναχθεί η ελληνική οικονομία στον αέρα, αφού κανείς δεν δάνειζε χρήματα στους Έλληνες λόγω της απάτης που είχε διαπραχθεί. Σήμερα, λοιπόν, αντί να πληρώνει η Ελλάδα 3% επιτόκιο για ένα δάνειο, πληρώνει 9, 12, 15%. Είναι σκέτη παράνοια αν το σκεφτείς.
Η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα καλείται να πληρώσει 14.000 δολάρια το χρόνο μόνο για τους τόκους αυτού του χρέους. Και όλα αυτά έγιναν μόλις αποκαλύφθηκε η απάτη»!

Susan Del Percio (Συμπαρουσιάστρια): «Συγνώμη. Να σας διακόψω μια στιγμή. Παρουσιάζετε το γεγονός αυτό με τέτοιο τρόπο που θα νόμιζε κανείς ότι οι Έλληνες δεν έχουν καμιά απολύτως ευθύνη στην υπόθεση. Αν κατηγορείτε την Goldman, δεν έχω λόγους να διαφωνήσω, αλλά θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι οι Έλληνες έχουν κάποιο μέρος της ευθύνης και μόνοι τους αναμίχθηκαν σε αυτή την υπόθεση».

Greg Palast: «Τι εννοείτε με το «μόνοι ΤΟΥΣ»; Ποιοί είναι αυτοί; Τον λαό που διαδηλώνει σήμερα στους δρόμους εννοείτε; Τους Έλληνες οδηγούς τρόλεϊ; Τους δασκάλους»;

Susan Del Percio (Συμπαρουσιάστρια): «Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, είναι επίσης υπεύθυνη για ό,τι έγινε».

Greg Palast: «Διαπράχθηκε ένα έγκλημα! Όταν διαπράττεται ένα έγκλημα εναντίον ενός λαού…»

Susan Del Percio (Συμπαρουσιάστρια): «Μα τι λέτε…»

Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Αυτό που εννοούσε η Susan είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν και αυτή συνεργός στο έγκλημα. Πράγμα που σημαίνει ότι η Goldman Sachs δεν θα μπορούσε να μπει στην Ελλάδα και να αναμιχθεί στα οικονομικά της χώρας αν δεν υπήρχε η συνέργεια της συμμετοχής της ελληνικής ηγεσίας, η οποία ήθελε να δείξει ότι επιτελεί το έργο της θαυμάσια για το συμφέρον του ελληνικού λαού, σε σημείο που συνήργησε με τις τράπεζες για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι παρήχθηκε έργο υπέρ του λαού. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικοί μιας κυρίαρχης χώρας συνεργούν με τους τραπεζίτες και οργανώνουν μια οικονομική απάτη, έτσι ώστε και οι τράπεζες να βγάζουν κέρδος, και οι κυβερνήσεις να διατηρούνται στην εξουσία, ενώ ο λαός πληρώνει όλο τον λογαριασμό στο τέλος».

Greg Palast: «Αντίθετα, στην Ισλανδία είδαμε να συλλαμβάνεται ο πρωθυπουργός μόλις αποκαλύφθηκε ένα παρόμοιο colpo grosso της κυβέρνησης με τις τράπεζες. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να συλλαμβάνονται οι εγκληματίες και όχι να καταγγέλλονται τα θύματα. Στην Ελλάδα σήμερα χρεοκοπούν τα θύματα και επιτρέπουν στους εγκληματίες να διαφεύγουν. Η Goldman έχει ακόμα στις τσέπες της μισό εκατομμύριο από όσα χρέωσε για αυτή την απάτη στην Ελλάδα. Άρα ενοχοποιούνται τα θύματα. Διαφωνώ μαζί σας. Αυτοί που θα πρέπει να κατηγορούνται σήμερα είναι οι δράστες, τα όρνεα».

Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό. Ενδιαφέρουσα η «παρτίδα πινγκ πονγκ» που είχαμε σήμερα εδώ ανάμεσα στην πλευρά που λέει «φταίνε οι τράπεζες» και την άλλη που λέει «φταίει η κυβέρνηση», αλλά όπως βλέπουμε και εδώ στις ΗΠΑ, αυτές οι δύο πλευρές υπάρχουν πάντα. Και η ουσία είναι ότι φταίνε και οι δύο».

Susan Del Percio (Συμπαρουσιάστρια): «Δεν νοείται διαφορετικά…»
Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Τόσο οι τραπεζίτες όσο και το πολιτικό σύστημα βρίσκονται πάντα πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση».

Greg Palast: «Ναι, αλλά στην Ελλάδα ασκείται δίωξη εναντίον των θυμάτων»!

Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Φυσικά, αφού οι τράπεζες και η κυβέρνηση έχουν το επάνω χέρι».

Greg Palast: «Τώρα μίλησες»!

Dylan Ratigan (παρουσιαστής): «Τουλάχιστον βρήκαμε μια άκρη... Ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο σου, Greg».

Ενώ κατέρρεαν τα νοσοκομεία, επιδοτούσαν τα ξενοδοχεία!

Ενώ κατέρρεαν τα νοσοκομεία, επιδοτούσαν τα ξενοδοχεία!
 
Συστηματικά «γαλαντόμες» προς τους επιχειρηματίες του τουρισμού αποδεικνύονται διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις εξακολουθούσαν να μοιράζουν επιδοτήσεις με το «τσουβάλι» για τη δημιουργία νέων υπερπολυτελών ξενοδοχείων σε περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί τουριστικά «κορεσμένες», ακόμα και μετά το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης (2008). Την ίδια περίοδο, περικόπτονταν δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, οδηγώντας τα σε οικονομικό αδιέξοδο και μια ανάσα από την ολοκληρωτική τους κατάρρευση.
Στο ερώτημα «λεφτά υπάρχουν;» η απάντηση είναι προφανώς «ναι»! Αυτό, τουλάχιστον, φαίνεται πως ήταν η πεποίθηση των κυβερνήσεων της τελευταίας επταετίας (2004 – 2012). Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι έσπευσαν να χαρίσουν σε παραδοσιακούς και επίδοξους νέους ξενοδόχους συνολικές επιχορηγήσεις ύψους 2,54 δις €, από τις οποίες 1,55 δις € αφορούσαν τη δημιουργία νέων – πολυτελών κυρίως – μονάδων, πολλές από τις οποίες επρόκειτο να λειτουργήσουν σε περιοχές όπως η Ρόδος που θεωρούνταν τουριστικά «κορεσμένες».

Χάρισμα.
Η επιλογή των κυβερνήσεων να χαρίζουν συστηματικά δημόσιο χρήμα σε επιχειρηματίες την ίδια στιγμή που κατακρεουργούνταν κοινωνικές δαπάνες αποδεικνύεται από μια απλή σύγκριση των στοιχείων για κοινωνικές δαπάνες που προβλέπονται από το φετινό προϋπολογισμό.
Έτσι, τα 2,54 δις € επιχορηγήσεις που είχαν εγκριθεί από το Δεκέμβριο του 2004 μέχρι το Μάρτιο του 2011 προκύπτει ότι είναι διπλάσια απ’ όσα προβλέπονται για πληρωμές στα νοσοκομεία (1,35 δις €) και αντίστοιχα με όσα προβλέπονται για παροχές ασθένειας (2,73 δις €) και πρόνοιας (2,96 δις €). Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στον πίνακα 5 του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του Επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής για το έτος 2012.
Το ασύλληπτο μέγεθος των «δώρων» που πρόσφεραν αφειδώς οι ελληνικές κυβερνήσεις σε επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου του τουρισμού γίνεται οφθαλμοφανές από ένα και μόνο στοιχείο:
 
Οι επιχορηγήσεις προς ξενοδόχους που εγκρίθηκαν την τελευταία επταετία (2,54 δις €) είναι μεγαλύτερες από τα 2,347 δις € των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διαχειριζόταν η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), τα οποία είχαν μετατραπεί σε ομόλογα και «κουρεύτηκαν» πρόσφατα, οδηγώντας τα σε απελπιστική οικονομική κατάσταση.
 
Αποκαλυπτικά για τον τρελό χορό επιχορηγήσεων εκατοντάδων εκατ. € κατά την τελευταία επταετία είναι τα επικαιροποιημένα στοιχεία (Μάρτιος 2011) που προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η χρηματοδότηση και γεωγραφική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού: η περίπτωση της ελληνικής ξενοδοχίας 1950 – 2005» της Αιμιλίας Βλάμη, επιστημονικής συνεργάτριας (βαθμός επίκουρης καθηγήτριας) του τμήματος τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας.
 
Σύμφωνα με αυτά, την περίοδο Δεκεμβρίου 2004 – Μαρτίου 2011 είχαν εγκριθεί 1.862 ξενοδοχειακές επενδύσεις, οι 704 αφορούσαν την ίδρυση νέων ή την επέκταση υπαρχόντων μονάδων, ενώ 267 επενδυτικά σχέδια προέβλεπαν τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, 813 επενδύσεις αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχείων, 22 σχέδια αναφέρονται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, ενώ 56 επενδυτικά σχέδια αφορούσαν την προσθήκη κοινόχρηστων χώρων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Με τις συγκεκριμένες επενδύσεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι θα «πέσουν» στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά 64.100 νέες κλίνες σε ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων.
Εκτός από τις επιχορηγήσεις 2,54 δις € (δωρεάν δημόσιο χρήμα), οι επίδοξοι επενδυτές προβλέπεται ότι χρησιμοποίησαν περί τα 3,32 δις € ίδια κεφάλαια, τα οποία, σχεδόν στο σύνολό τους, προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό.


Ευκαιρία.
Παράγοντες της ελληνικής τουριστικής αγοράς, αλλά και μελετητές του χώρου συγκλίνουν, πλέον, στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των επενδύσεων αυτών δεν υλοποιήθηκαν βασιζόμενες σε σχετικές μελέτες βιωσιμότητας των μονάδων. Πολλοί επενδυτές φαίνεται πως εξέλαβαν τις επιχορηγήσεις που προσφέρονταν ως «επενδυτική ευκαιρία» να εισέλθουν σε μια νέα αγορά.
 
Το αποτέλεσμα είναι ότι, για μια σειρά από λόγους, οι Έλληνες φορολογούμενοι βρέθηκαν να επιδοτούν ουσιαστικά τους Ευρωπαίους συμπολίτες τους να κάνουν φτηνές διακοπές στην Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι βυθίζονται στη φτώχεια (68% των Ελλήνων ζουν σήμερα κάτω από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε.).
 
Πώς έγινε αυτό; Μα, γιατί οι Έλληνες ξενοδόχοι μειώνουν διαρκώς τις τιμές τους για να ανταγωνιστούν τους ομολόγους τους εντός και εκτός της Ελλάδας. Ο ανταγωνισμός, μάλιστα, είναι ανελέητος εντός της Ελλάδας, αφού οι περισσότεροι επίδοξοι επενδυτές επέλεξαν να δημιουργήσουν νέες μονάδες στις, ήδη, αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές (γιατί άραγε δεν το απαγόρευε ο αναπτυξιακός νόμος;). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 32% των νέων ξενοδοχείων πολυτελείας λειτουργούν ή πρόκειται να ανοίξουν στη Ρόδο και την Κω!

Το μάρμαρο.
Το μάρμαρο πληρώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – φορολογούμενοι. Αφ’ ενός επειδή – στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους – οι ξενοδόχοι απαιτούν μειώσεις αμοιβών των υπαλλήλων τους και, ήδη, τείνουν να κυριαρχήσουν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Αφ’ ετέρου, καθώς – ελέω κρίσης – οι διακοπές γίνονται απαγορευμένος καρπός για τους περισσότερους.
Ταυτόχρονα, απειλεί να εκραγεί η τουριστική «βόμβα» μεγατόνων που κρύβεται στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών. Αφορά στην επισφαλή στην πλειονότητά τους δάνεια που έχουν πάρει οι Έλληνες ξενοδόχοι (πάλι με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων). Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν όμιλοι που χρωστούν από 200 εκατ. € έως και πάνω από 500 εκατ. €.
Έκαστος, χωρίς δυνατότητα αποπληρωμής. Αυτά τα δάνεια είναι ένας από τους λόγους που χρειάστηκαν ανακεφαλαιοποίηση οι ελληνικές τράπεζες, την οποία και πάλι πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι.  

Πηγή: Απεργιακή έκδοση της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», 30 Ιουνίου 2012.

Βούλα Παπαχρήστου: ''Χαρούμενη που θα αγωνιστώ με τη Φενέρ''

Βούλα Παπαχρήστου Ναζιστικά tweets
Βούλα Παπαχρήστου: ''Χαρούμενη που θα αγωνιστώ με τη Φενέρ''
Ελλάς-Τουρκία συμμαχία. Όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται αυτό, το κάνει πράξη η Βούλα Παπαχρήστου που θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε στο τουρκικό πρωτάθλημα συλλόγων το επόμενο διάστημα.

Η πρωταθλήτρια του τριπλούν αφού πήρε την άδεια του ΣΕΓΑΣ αλλά και της ΑΕΚ όπου ανήκει θα βοηθήσει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης στην κατάκτηση του τουρκικού πρωταθλήματος παίρνοντας μέρος στους δυο αγώνες που θα γίνουν εκεί τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Όπως εξηγεί και η ίδια στο contra.gr “Έχοντας μείνει πίσω από αγώνες λόγω της ίωσης που με έκανε να χάσω το Παγκόσμιο αναζήτησα αγώνες στο εξωτερικό. Ήρθε λοιπόν αυτή η πρόταση-και είμαι πολύ χαρούμενη - που θα μου δώσει την ευκαιρία να πάρω συμμετοχές στα πόδια μου αφού όπως γνωρίζουμε όλοι μόνο έτσι έρχονται και οι μεγάλες επιδόσεις. Οι άνθρωποι μου συμπεριφέρθηκαν άψογα κι έδειξαν πόσο με θέλουν στην ομάδα τους".

Ο πρώτος αγώνας στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μέσα στον Μάιο και θα αποτελέσει το ξεκίνημα της 23χρονης πρωταθλήτριας στην προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου “Στόχος μου μέχρι το Λονδίνο είναι μια καλή επίδοση πάνω από τα 14.65 που ελπίζω να βγει στο Ευρωπαικό του Ελσίνκι τον Ιούλιο”.

Πηγή: Contra Sports


Εμείς αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι το εξής:

Στους φίλους της τους Ναζί, το είπε;!;

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

FORBES Ο μεγαλος φοβος των Ευρωπαιων.οι Έλληνες θα μιμηθούν τους Αργεντινούς, οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν τα διεθνή χρέη τους και ανταμείβονται γι 'αυτό


Don't Mention Argentina and Greece In the Same Breath!

James K. Glassman, Contributor
7/25/2012

Ένας Υφυπουργος της Κυβερνησης Μπους,μετα από ένα ταξιδι στην Ευρωπη, μεταφερει αυτολεξει,τον μεγαλυτερο φοβο των Ευρωπαιων.


Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι οι Έλληνες θα μιμηθούν τους Αργεντινούς, οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν τα διεθνή χρέη τους και ανταμείβονται γι 'αυτό.


Αφου συνεχίζει με τις ίδιες κούφιες απειλές προς την Αργεντινή, που εξαπέλυε ο Μπούς κάποια χρόνια πρίν, σημειώνει οτι η Αργεντινη το 2001 παρουσίασε στους πιστωτές  " μια προσφορα από 35 σεντς  στο δολάριο, για περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια”.


Τα υπόλοιπα τα διεγραψε μονομερώς και έχει πλήρως αγνοησει περισσότερες από 100 δικαστικές αποφάσεις, σε όλο τον κόσμο.


Συμφωνα με τον Συντηρητικό αρθρογράφο η Αργεντινή έχει τιμηθεί πραγματικά. Είναι σήμερα ένα από τα πλέον διαπρεπή μελη της ομάδας G20 και αυτό που προβληματίζει τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ότι η Ελλάδα θα εξετάσει την εμπειρία της Αργεντινής και θα πει, "Αυτή είναι μια καλή λύση για εμάς!
Να μην αναφέρω την Αργεντινή και την Ελλάδα στην ίδια πρόταση!Κρίνοντας από τις συζητήσεις που είχα στην Ευρώπη πριν από λίγες εβδομάδες με δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και φορείς χάραξης πολιτικής (συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός υπουργού Εξωτερικών), θα έλεγα ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία όταν οι δύο χώρες  χρησιμοποιούνται στην ίδια πρόταση: Αργεντινή και Ελλάδα.


Αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι βαθιά ανησυχοι ότι η Ελλάδα - για να μην αναφέρουμε την Ισπανία και την Ιταλία - θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Αργεντινής, θα αποκήρυξει τα χρεη, χωρίς να τηρησει τους διεθνείς κανόνες και στο τελος θα ανταμείφθει για την ανευθυνότητα της.


Η Αργεντινή κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη χρεοκοπία στην ιστορία.Το 2001, η χώρα παρουσίασε στους πιστωτές  " μια προσφορα από 35 σεντς στο δολάριο, “take-it-or-leave-it”, όπως το περιοδικό Economist το έθεσε, για περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια. Οι πιστωτές είχαν καταβάλει συνήθως 50-60 λεπτά."


Έτσι, οι δανειστές της Αργεντινής δεν είχαν άλλη επιλογή και πολλοί ξένοι αποδεχτηκαν. Άλλοι, ωστόσο, αρνήθηκαν. Σύμφωνα με τον Graham Mather, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Χρηματοπιστωτικα στο Λονδίνο, η Αργεντινή εξακολουθεί να χρωστά $ 15 δισ. σε ιδιώτες - συμπεριλαμβανομένων των δεκάδων χιλιάδων Ιταλών συνταξιούχων και αρκετων θεσμικων επενδυτων


Ακόμη χειρότερα, η Αργεντινή έχει αγνοησει περισσότερες από 100 δικαστικές αποφάσεις, σε όλο τον κόσμο.Ο Thomas Griesa,ενας δικαστης σε ένα Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ  που χειρίστηκε πολλές από τις περιπτώσεις, αποκαλεσε την τακτικη της Αργεντινής προς τους πιστωτές της "ανήθικη".


Τώρα γυρίζουμε στην Ελλάδα. Είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν μια οικονομική κρίση που θα μπορούσε να είναι τόσο τρομερή, όπως της Αργεντινής - ή και χειρότερη. Όταν η Αργεντινή είχε αδυναμία πληρωμής, το έλλειμμα ήταν μόνο 3,2 τοις εκατό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά το έλλειμμα στην Ελλάδα είναι 7,8%  του ΑΕΠ. Οι New York Times αναφερουν: “Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος στην Ελλάδα του 150% είναι πολύ χειρότερο από αυτό που ειχε η Αργεντινή  όταν πτώχευσε."


Αυτό που προβληματίζει τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ότι η Ελλάδα - ή, αν πρόκειται για αυτό, η Ισπανία και ποιος ξέρει ποιες άλλες χώρες - θα εξετάσει την εμπειρία της Αργεντινής και θα πει, "Αυτή είναι μια καλή λύση για εμάς!”


Ο λόγος είναι ότι η Αργεντινή δεν έχει τιμωρηθεί από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανεύθυνη συμπεριφορά της. Το αντίθετο. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δανειοδοτήσει την Αργεντινή περίπου 8 δισ. δολάρια και η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IADB) αρκετά δισεκατομμύρια περισσότερα, συμπεριλαμβανομένου, κατά ειρωνεία της τύχης, 36 εκατομμύρια δολάρια στις 6 Ιουλίου για την "παραγωγική θεσμική ενίσχυση και τη δημοσιονομική διαχείριση."


Πέρα από τα δάνεια, η Αργεντινή έχει τιμηθεί πραγματικά. Είναι σήμερα ένα από τα πλέον διαπρεπή μελη της ομάδας G20 και η οργάνωση των μεγάλων οικονομιών χρεώθηκαν με “την αποκατάσταση της παγκόσμιας ανάπτυξης, την ενίσχυση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, και τη μεταρρύθμιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων" στον απόηχο της παγκόσμιας κρίσης 2008-09.


Και αυτό ακριβώς είναι που ανησυχεί τους Ευρωπαίους που συνομίλησα.
Οτι η Ελλάδα μπορεί νομίμως να δεί την Αργεντινή ως μια χώρα που έχει δει την ανευθυνότητα και την έλλειψη διεθνούς συνεργασίας να αποδίδουν καρπούς. Ο Λάρι Έλιοτ, οικονομικός συντάκτης της  Guardian στην Βρετανία, συνόψισε την υπόθεση σε ένα άρθρο με τον τίτλο, “Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αργεντινής”. και σε υπότιτλο,κατέληξε στο συμπέρασμα, "όταν μια οικονομική κρίση σε χτυπησει, είναι συχνά καλύτερο να προχωρησεις μόνος. "


Μερικά κρατη, ωστόσο, ανελαβαν δράση εναντίον της Αργεντινής. Τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσημα ότι “οι ΗΠΑ θα αντιταχθούν σε δανεισμο στην Αργεντινή” από την  Παγκόσμια Τράπεζα και το IADB. Οι ΗΠΑ έκαναν το πρώτο βήμα ψηφίζοντας κατά  του δανεισμο 232 εκατομ. δολάριων σε δάνεια της IADB στις 14 Σεπτεμβρίου.


O εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών είπε, “η Αργεντινή απέτυχε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της ως μέλος της Ομάδας των 20 και των υποχρεώσεων της προς το ΔΝΤ, την Λέσχη του Παρισιού και το ICSID. Έχουμε πει επανειλημμένα στις αρχές της Αργεντινής ότι θα πρέπει να διορθώσουν αυτές τις πολιτικές.”.


Η ιδιαίτερη εντύπωση που πήρα από τους Ευρωπαίους - κανένας από τους οποίους δεν ήθελε να μιλήσει επισημα για την ωρα - ήταν ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις χώρες τους, θα ακολουθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποιες αντιτίθενται σε περαιτέρω δάνεια.
Το ζήτημα των G20 μπορεί να είναι ακόμη πιο επιτακτικό. Ο Γερουσιαστής Ρίτσαρντ Λούγκαρ, Ρεπουμπλικανος, ο οποίος προήδρευσε της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, εισήγαγε ένα ψήφισμα το Μάιο, ζητώντας την αναστολή της παρουσίας της Αργεντινής από το G20.


"Σε αντίθεση με τις χώρες που αντιμετωπίζουν πραγματικές προκλήσεις’, δήλωσε ο Λούγκαρ, “η Αργεντινή έχει μια παραγωγική οικονομία και πάνω από $ 45 δισεκατομμύρια αποθεματικά. Θα μπορούσε εύκολα να ζήσει τηρωντας τους κανόνες και να πληρώσει τους λογαριασμούς της, αλλά η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει το αντίθετο”.


Σε ένα σκληρο Editorial τον Απρίλιο, η Wall Street Journal ζήτησε την αποβολή της Αργεντινής από τους G20, επικαλούμενη την απόφαση της Προέδρου Κριστίνα Κίρσνερ να εθνικοποιήσει την πετρελαϊκή εταιρεία YPF με την κατάσχεση μετοχών που κατέχονται από μια ισπανική εταιρεία. Η Washington Post δημοσίευσε ομοίως ένα editorial,λέγοντας  ότι "ένας τρόπος για να στείλετε ένα ξυπνητήρι θα ήταν να βγάλετε την Αργεντινή από την Ομάδα των 20, την δήθεν ελίτ των κρατών που συγκεντρώνετε για να αναλύσει τα οικονομικά προβλήματα του κοσμου."


Η υπόθεση εναντίον της Αργεντινής είναι ισχυρή. Τον περασμένο μήνα, ο Alex Brill, ένας ερευνητής στο American Enterprise Institute, ανακοίνωσε μια μελέτη, που χρηματοδοτείται από την Εθνική Ένωση Φορολογουμένων, υποστήριζοντας ότι τα αντικειμενικά κριτήρια για την εισαγωγή στους G20, κινδυνεύουν να χάσουν την νομιμότητά τους λόγω του αυθαίρετου χαρακτήρα των αποφάσεων των μελών του.


Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα βαθμολόγησης που βασίζεται σε επτά μετρήσεις που αναπτύχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη συνέχεια εφαρμόζοντας τα πρότυπα αυτά - στα οποία περιλαμβάνονται το ΑΕΠ, ο όγκος του εμπορίου, οι παγκόσμιες συνδέσεις των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του κράτους δικαίου - στα τρέχοντα μέλη και σε περίπου δύο ντουζίνες άλλες χώρες.


Βρήκαμε ετσι ότι δύο μέλη σαφώς δεν ανήκουν στην G20: Η Αργεντινή και η Ινδονησία. Η Αργεντινή ήταν μακράν η χειρότερη. Σκόραρε 18,1 στην κλίμακα μας - κάτω από χώρες όπως η Αίγυπτος (23,6), Ταϊλάνδη (32,1), και, ναι, η Ελλάδα (37,3). Η Αργεντινή εχει σημερα το μικρότερο ΑΕΠ των G20 Κατατάσσεται επίσης χαμηλότερα κατά πολύ για την οικονομική διασυνδεσιμότητα και είναι προτελευταια (λίγο καλύτερα από τη Ρωσία) για το κράτος δικαίου και τον έλεγχο της διαφθοράς.


Επιπλέον, η Αργεντινή κατατάσσεται τελευταία σε συμμόρφωση προς τις κατά προτεραιότητα δεσμεύσεις που τα μέλη του G20 εβαλαν κατά την σύνοδο κορυφής στη Σεούλ το 2010. Η Αργεντινή πετυχε μόνο 46% των δεσμεύσεων, σε σύγκριση με ένα μέσο μέλος που πετυχε 76% . Με λίγα λόγια, με κάθε αντικειμενικό κριτήριο, η χώρα δεν είχε ποτέ δουλεια να είναι στην G20. Η εφημερίδα Washington Post πρότεινε να αντικατασταθεί  η Αργεντινή από τη Χιλή. Ίσως, αλλά η Χιλή είναι μία από τα είκοσι  μη-μέλη του G20 που κατατάσσονται ψηλότερα από την Αργεντινή.


Η Αργεντινή έχει παγώσει από τις πιστωτικές αγορές εδώ και μια δεκαετία, και, παρά τους ισχυρισμούς του Larry Elliott και άλλων, υπήρξαν πράγματι σοβαρές συνέπειες. Οι New York Times, επικαλούμενη μια σύμβουλο επιχειρήσεων στο Ροζάριο, μια πόλη βόρεια του Μπουένος Άιρες, λέει οτι “η Αργεντινή δεν θεωρείται πλέον μια σοβαρή χώρα”.


Οι Αργεντινοι  αξιωματούχοι σήμερα κωλυσιεργούν έχοντας λανθασμένες αξιώσεις, όπως ότι η Αργεντινή "αναγνώρισε το χρέος της και κατέβαλε τα δεοντα." Αλλά η Αργεντινή έχει μια επιλογή. Η Κυβέρνηση της μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές της, σύμφωνα με τα δικαστήρια και στο ICSID,να επανέλθει στη διεθνή κοινότητα και, μέσω αυτών των δράσεων, να διατηρησει μάλλον την έδρα της στην G20. Ή μπορεί να παραμείνει ένα παγκόσμιος αποστάτης και αναπόφευκτα να χάσει και τα δύο δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας και το καθεστώς της G20.


Η μεγάλη ανησυχία δεν είναι ότι αυτοκαταστρέφεται η Αργεντινή, αλλά ότι η τρέχουσα θέση της ως μέλος του G20 παρέχει ένα παράδειγμα για άλλα έθνη που αγνοούν και υποτιμούν τα διεθνή χρηματοοικονομικα πρότυπα. Αυτό είναι που ανησυχεί τους υπεύθυνους Ευρωπαίους, οι οποίοι φοβούνται ότι η Ελλάδα και άλλες οφειλέτες που βρίσκονται σε κίνδυνο, θα ακολουθήσουν το μοντέλο της Αργεντινής. Ελπίζουμε να μην το κάνουν.


 
Ο James Κ. Glassman ήταν πρώην Υφυπουργός Δημόσιας Διπλωματίας και Δημοσίων Υποθέσεων στην Κυβερνηση του G.W.Bush
  
Διαβάστε Επισης


Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
HSBC Θα ηταν καταστροφη για ευρω και Ζωνη,να βγει η Ελλαδα και στο τελος τα καταφερει!!


David Bloom, currency chief at HSBC
Mr Bloom said the ECB is playing a game of chicken by waiting until it has secured maximum compliance from EMU's wayward states before coming to the rescue.

"Once again it is holding everybody over the edge of the abyss until they scream for mercy," he said.


A currency union without the encumbrance of Greece would be viewed as a stronger bloc by investors, but much would depend on events in Greece itself.


If a return to the drachma proved to be a "ruinous experience" for the Greeks – as HSBC expects – if would mightily deter Portugal, Spain, and other from such temptation.


The worst outcome for euro and monetary union would be a double whammy where the authorities fail to control EMU-wide contagion, yet Greece somehow manages to claw its way out of crisis and make a success out of a devalued sovereign currency, as Argentina did after breaking the dollar-peg in 2002.

"That would be the disaster scenario. The euro would fall dramaticatlly. We think this scenario is very unlikely", said Mr Bloom.

Θα πληρωνουμε και την Πυροσβεστικη! Ετοιμαζεται νομοσχεδιο

Τιμοκατάλογο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ετοιμάζεται να βάλει το υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
 Το πλάνο έχει προχωρήσει αρκετά και το Σώμα σε λίγους μήνες θα ανακοινώσει τον σχετικό τιμοκατάλογό της.

Όπως αποκαλύπτουν πηγές του Μεγάρου της Κατεχάκη,το νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπει ενοικίαση, ούτε τη μετάλλαξή της σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, αλλά όπως αναφέρει το ίδιο το Σώμα "όποιος χρησιμοποιεί την Πυροσβεστική για συμβάντα που ο ίδιος αμείβεται, θα πληρώνει",ότι και αν σημαίνει αυτό. Πάντως σε αυτή την νεα μορφή επιβολής τέλους σε δημόσια παροχή υπηρεσιών,ήδη πολλαπλά πληρωμένων απο τους πολίτες-φορολογούμενους,συμπεριλαμβάνονται και ζητήματα ζωής και θανάτου,οπως τα τροχαία.

Το αρχηγείο της Πυροσβεστικής δηλώνει ότι δεν πρόκειται να χρεώνονται συμβάντα, όπως οι δασικές ή αστικές πυρκαγιές, ακραίες καταστάσεις λόγω καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες ή φυσικές καταστροφές, αλλά στον κατάλογο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στο μέλλον θα χρεώνονται:
* Οι επεμβάσεις σε ασανσέρ για τον απεγκλωβισμό ατόμων
* Η παροχή βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα

Στην πρώτη περίπτωση, τα χρήματα θα εισπράττονται από τις εταιρίες που συντηρούν τους ανελκυστήρες ή τα ποσά θα περνούν στα κοινόχρηστα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το αντίτιμο των υπηρεσιών θα καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύμφωνα με τα πλάνα του υπουργείου, συνεργεία της Πυροσβεστικής θα μεταβαίνουν στο σημείο που έχουν δεχτεί κλήση, όμως το κόστος των επιχειρήσεων θα επιβαρύνει τους συντηρητές ή τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Υπό σκέψη είναι και η αμοιβή του 40% του συμβάντος, ακόμα και από τον καθαρισμό δρόμων...

Έμεις πιστεύομε,οτι αν περάσει το μέτρο,σε λίγα χρόνια,όλες οι επι πληρωμή υπηρεσίες του Σώματος,θα περάσουν σε ιδιώτες,μια ιδιωτικοποίηση της Πυροσβεστικής,απο το παράθυρο.

Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

ΝΔ-Πασοκ-Δημαρ-Χρυση Αυγη μπλοκάρουν την συγκληση της Επιτροπης Οικ.Υποθεσεων για την Αγροτικη

Με επιτακτική πλέον την υποχρέωση της κυβέρνησης να έρθει στη Βουλή και να ενημερώσει τι γίνεται με τη σκανδαλώδη μεταβίβαση της Αγροτικής Τράπεζας στην Πειραιώς,έχει κατατεθεί αιτήμα για σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Πάντως ο αρμόδιος για την πώληση - σκάνδαλο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, ενδέχεται και να αποφύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς ακόμη δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών βουλευτών για να κληθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ο κανονισμός της Βουλής ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει αίτημα από τα 2/5 των μελών της επιτροπής.

Εχουν συνυπογράψει μεχρι στιγμης μόνο οι 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,οι 3 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων και οι 2 του ΚΚΕ.

Αντίθετα, οι 2 βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., οι 6 του ΠΑΣΟΚ, οι 23 της Ν.Δ. και οι 3 της Χρυσής Αυγής,μπλόκαραν την διαδικασία.

 Έτσι,έως τώρα, από τους 51 βουλευτές, τη σύγκληση της Επιτροπής έχουν ζητήσει οι 17 και χρειάζεται να υπογράψουν τουλάχιστον άλλοι δύο βουλευτές για να συμπληρωθούν τα 2/5.

Η Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τους λόγους που την έκαναν να συμπορευτεί με την κυβερνητική πλειοψηφία.

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

REUTERS Παγιο αιτημα ΕΕ και ΔΝΤ η πωληση της ΑΤΕ. Κακο το κλιμα με τους υπαλληλους της τροικας.


Το δημοσιευμα μιλαει για την παγια θεση των δανειστων,για εκκαθαριση της ΑΤΕ,καθως και για συναντηση σε κακο κλιμα,Σαμαρα-δανειστών,μολις ανέλαβε πρωθυπουργος.

 

Η Ελλάδα τα ανακατεύει για να δείξει πρόοδο, όσον αφορά τους επιθεωρητές καθυστερεί τις μεταρρυθμίσεις


 25 Ιουλίου, 2012 ΑΘΗΝΑ

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε αποφασίσει να πουλήσει την κρατικά ελεγχόμενη ATEbank. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ έχουν από καιρό ζητήσει την αναδιαρθρωση αυτής της τράπεζας.Η αντίπαλη Τράπεζα Πειραιώς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι καλοβλέπει την ATEbank  και οι άλλοι ελληνες δανειστές, όπως η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, επίσης, αναμένεται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Η τρέχουσα επίσκεψη των δανειστών, η οποία άρχισε την Τρίτη και αναμένεται να τελειώσει στις αρχές Αυγούστου, έχει ήδη δείξει σημάδια ότι πρόκειται να είναι ομαλή.Οι υπάλληλοι εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι με την πρόοδο στις μακρές συναντήσεις της Τρίτης και εξέφρασαν απογοήτευση για την απουσία των δεδομένων που απαιτούνται, οπως είπε ενας Έλληνας αξιωματούχος."Δεν ήταν ευχαριστημένοι", είπε ο αξιωματούχος.Και οι δύο πλευρές που περιγράφουν στο Reuters ένα ζοφερό κλίμα στις συνεδριάσεις νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν κορυφαία στελέχη της ΕΕ και το ΔΝΤ ήρθαν για μια σύντομη επίσκεψη αμέσως αφότου ο Σαμαρας πηρε την κυβέρνηση. Η λεπτότητα αποφεύχθηκε, και οι δανειστες έβγαζαν καθαρά θυμό και αγανάκτηση των δανειστών, μας είπαν Έλληνες αξιωματούχοι.
Ολοκληρο το αρθρο

http://uk.reuters.com/article/2012/07/25/uk-greece-idUKBRE86O0V220120725


Επισης διαβαστε

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012


Πηγες του Reuters.Η Κομισιον πιεζει την Ελλαδα να εκκαθαρισει την κρατικη Αγροτικη!

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

«Τόλμησε» να διαμαρτυρηθεί για ρατσιστική βία αστυνομικών και πλέον κατηγορείται για ληστεία

Ελεύθερος αφέθηκε ύστερα από την κατάθεσή του στην 5η τακτική ανακρίτρια ο Πέτρος Καπετανόπουλος, κάτοικος Περιστερίου, ο οποίος συνελήφθη επειδή «τόλμησε» να διαμαρτυρηθεί για ρατσιστική βία αστυνομικών έξω από το σπίτι του το Σάββατο 21 Ιουλίου. Ωστόσο η περιπέτεια του δεν τελείωσε αφού ξαφνικά βρέθηκε κατηγορούμενος για ληστεία.

Ο Πέτρος Καπετανόπουλος, που συνελήφθη όταν διαμαρτυρήθηκε σε αστυνομικούς που κλοτσούσαν μετανάστη έξω από το σπίτι του, οδηγήθηκε σήμερα στην 5η τακτική ανακρίτρια με τις κατηγορίες της «αντίστασης κατά της αρχής», της «απόπειρας απελευθέρωσης κρατουμένου» και της «ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης».

Ωστόσο όπως αναφέρει η «Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό» «σήμερα η 5η τακτική ανακρίτρια επεφύλασσε μια ακόμα δυσάρεστη έκπληξη στον Πέτρο Καπετανόπουλο, τη συνήγορό του Χρύσα Βουτσινά-Κατσιμέρη και τους πάνω από 100 συμπαραστάτες του που είχαν συγκεντρωθεί στο κτίριο 9 των Δικαστηρίων της Ευελπίδων, προσθέτωντας την κατηγορία της ‘απλής συνέργειας σε ληστεία σε βαθμό κακουργήματος’, καθώς ο συλληφθείς μετανάστης M.I. από το Πακιστάν κατηγορείται για ληστεία».

Τελικά ο Πέτρος Καπετανόπουλος αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και θα οριστεί τακτική δικάσιμος, όπου θα δικαστεί από κοινού με τον μετανάστη Μ.Ι.

«Με δυο λόγια, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής μεθόδευση της υπόθεσης όποιος διαμαρτύρεται για υπέρμετρη, ρατιστική ή αναίτια βία από αστυνομικούς σε βάρος κρατουμένων, θα πρέπει να υπολογίζει την πιθανότητα να κατηγορηθεί αναίτια, όχι μόνο για αντίσταση κατά της αρχής, αλλά και για συνέργεια σε εγκλήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορούνται οι συλληφθέντες! Ακόμα κι’ αν διαμαρτύρεσαι έξω από το σπίτι σου από όπου βγήκες επειδή άκουσες φασαρία, ακόμα κι’ αν αποδεδειγμένα δεν είχες καμία εμπλοκή την ώρα που κάποιος κατηγορείται πως τελούσε μια παράνομη πράξη, ακόμα κι αν ούτε οι ίδιες οι καταθέσεις των αστυνομικών που ξυλοκόπησαν τον κρατούμενο σε ενοχοποιούν για αυτή την πράξη!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό».

«Πρόκειται για πρωτοφανή αντιδημοκρατική κατρακύλα που μόνο προφανή στόχο έχει την τρομοκράτηση και τη φίμωση της κοινωνίας απέναντι στην εντεινόμενη κρατική καταστολή. Που στην πρίπτωση των μεταναστών παίρνει διαστάσεις γενικευμένου πογκρόμ από τους «Προστάτες του Πολίτη» και τους παρακρατικούς νεοναζί της Χρυσής Αυγής, άλλοτε με διακριτούς ρόλους και άλλοτε σε συνδυασμό και αλληλοκάλυψη. Ενώ στην περίπτωση απεργών ή διαδηλωτών, τελευταία εξέλιξη αποτελεί η συνδυασμένη επιχείρηση ΜΑΤ-Απεργοσπαστών της Χαλυβουργίας με συντονισμό και επίβλεψη Σαμαρά-Μάνεση υλοποιώντας μουσειακή δικαστική απόφαση», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ας γνωρίζουν όμως πως η τρομοκρατία σε βάρος των εργαζόμενων, των απεργών και των μεταναστών δεν θα περάσει, όπως δεν πέρασε η τρομοκρατία των διαδηλωτών στις πλατείες την ώρα που ψηφίζονταν τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι της εξαθλίωσης και της ανεργίας. Η ενότητα και η αλληλεγγύη της αντίστασης θα νικήσει», καταλήγει η ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως έξω από τα δικαστήρια όπου οδηγήθηκε ο Πέτρος Καπετανόπουλος σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν μέλη της Κίνησης «Απελάστε το Ρατσισμό» και πολίτες του Περιστερίου, ενώ στην συγκέντρωση συμπαράστασης παρευρέθηκαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης Γιάννα Γαϊτάνη και Καστοριάς Βαγγέλης Διαμαντόπουλος.

Στην τακτική  δικάσιμο, εκτός από τους αυτόπτες μάρτυρες, θα καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης του Π.Κ., οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης και Γιάννα Γαϊτάνη, καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και τοπικών φορέων του Περιστερίου.
tvxs.gr

VIDEO Nestle Ακραιοι οσοι πιστευουν οτι το νερο ειναι δημοσιο αγαθο,για καθε ανθρωπο

Όσοι θεωρούν δημόσιο αγαθό το νερό και όχι εμπόρευμα, είναι, όπως κυνικά δηλώνει στο βίντεο ο "κύριος" Peter Brabeck-Letmathe (πρόεδρος του μεγαλύτερου προμηθευτή εμφιαλωμένου νερού, της πασίγνωστης πολυεθνικής Nestle), "ακραίοι"!

Αυτή την αντιδραστική άποψη της νεοφασιστικής οικονομικής ελίτ, ότι δηλαδή η δημόσια παροχή νερού δεν αποτελεί δημόσιο αγαθό κάθε απλού πολίτη και πρέπει να περάσει υπό τον ιδιωτικό έλεχο των παγκόσμιων υπερκερδοσκοπικών κεφαλών, δεν πρέπει να την περάσουμε έτσι αψήφιστα.
 Όλα δείχνουν ότι η τεχνητή κρίση νερού που στήνεται στην υποσαχάρια Αφρική θα περάσει αργά ή γρήγορα και στις αναπτυγμένες χώρες και τότε είναι που η επιβίωσή μας θα γίνει πραγματικά δύσκολη.

Μέχρι τότε, καμία άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη να μην επιτρέψει σε πολυεθνικές να βάλουν χέρι στα αποθέματα νερού. Το νερό και οι φορείς που το διαχειρίζονται πρέπει πάντα να ανήκουν στον απόλυτο δημόσιο έλεγχο.


Ενδεικτικα μερικα προιοντα Nestle στην Ελλαδα


Nescafé Classic


 


Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός
Nespresso

Κορπή

 

Perrier
Boss
Magnum

 

Nirvana

 

Aloma

 La CremeriaMaggiCrunch
Kit Kat
Smarties

 

Nesquik

 

Nestle Dessert

 

BaciNesquik

 

Le Chocolat

 

Nestea
Friskies


One


Pro Plan


Gourmet

Tonus

Felix

Purina Veterinary Diets

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Κουβελης. Αισθημα Ευθυνης

 

You Tube Χρυσή Αυγή: Λάτρης του Άουσβιτς ο νέος βουλευτής

Ο μπασίστας του μουσικού συγκροτήματος Πογκρόμ και μέλος στην Πολιτική Γραμματείας της Χρυσής Αυγής είναι το νέο μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου...


Ο Αρτέμιος Ματθαιόπουλος, που φημολογείται ότι είναι ο «αγαπημένος» της κόρης του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μπήκε στη Βουλή έπειτα από την παραίτηση του βουλευτή Σερρών Νικήτα Σιώη.

Το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε ο κ. Ματθαιόπουλος, το Πόγκρομ, είχε γράψει φασιστικούς στίχους και ακραία μουσική.

Χαρακτηριστικά, σε κάποιους στίχους, που απευθύνεται με άκρως υβριστικό τρόπο στους μετανάστες, αναφέρεται: «Πεινάτε σα ρεμάλια και τρώτε τα παιδιά... μίλα ελληνικά ή ψόφα».

Σε άλλο τραγούδι του συγκροτήματος αναφέρεται, επίσης: «Τʼ αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω, αχ, το Άουσβιτς, πόσο το αγαπάω».

Εξίσου υβριστικοί στίχοι έχουν γραφτεί και για την Βουλή, στην οποία ορκίστηκε βουλευτής χθες ο κ. Ματθαιόπουλος.

«Θα μπω και στη βουλή είναι όλοι μαζεμένοι, πολύχρωμο μαντρί είναι οι προσκυνημένοι, τα κλεμμένα πλούτη, τα τόσα ψέματα τους, στο όρκο μου και εκδίκηση θα έρθει κι η σειρά του. Θα μπω και μέσα στη Βουλή και θα την κάψω όλη», αναφέρουν σε τραγούδι τους με τίτλο «Rock για την Πατρίδα».
 
 
 
Υμνητής του Άουσβιτς ο νέος βουλευτής της Χρυσής Αυγής

Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος αντικατέστησε στα έδρανα της Χρυσής Αυγής τον βουλευτή Σερρών Νικήτα Ζώη, ο οποίος παραιτήθηκε. Το βιογραφικό του νέου βουλευτή δείχνει πάντως πως πρόκειται για "αντάξιο" αντικαταστάτη του παραιτηθέντος καθώς πρόκειται για μουσικό, ακραίο ρατσιστή και υμνητή του Άουσβιτς.


Πρόκειται για φίλο της κόρης του γ.γ. της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου και πρώην μπασίστα του συγκροτήματος με το χαρακτηριστικό όνομα για την ιδεολογία της ΧΑ, Πογκρόμ.

Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι του συγκροτήματος είναι το «Άουσβιτς» στο οποίο τραγουδά και ο νέος βουλευτής της ναζιστικής οργάνωσης:

«Γαμώ τον Βίζενταλ
γαμώ την Άννα Φρανκ
γαμιέται κι όλη η φυλή του Αβραάμ.
Τʼ αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω
αχ, το Άουσβιτς, πόσο το αγαπάω!
Ρε κωλοεβραίοι δεν θα σας αφήσω
στο τείχος των Δακρύων θα ʽρθώ να κατουρήσω.
Juden Raus! Καίγομαι στο Άουσβιτς…»


http://www.youtube.com/watch?feature...&v=LSFd4KoSEjw

Εμετικοί ρατσιστικοί στίχοι που βρίζουν συλλήβδην τους μετανάστες, τους πολιτικούς αλλά και τα εκατομμύρια Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί χαρακτηρίζουν τα μουσικά... προϊόντα του συγκροτήματος.

Για παράδειγμα στο τραγούδι με τίτλο, «Μίλα ελληνικά ή ψόφα» - που αποτελεί διασκευή από παλαιότερο κομμάτι του πρώτου ελληνικού «nazi punk» συγκροτήματος, των Hellgrinder - οι Πογκρόμ απευθύνονται στους μετανάστες με στίχους, όπως:

«Έρχεστε στη χώρα μας, δεν έχετε δουλειά
πεινάτε σα ρεμάλια και τρώτε τα παιδιά.
Μιλάτε ρωσικά, μιλάτε αλβανικά
μα τώρα θα μιλήσετε σωστά τα ελληνικά.
Μίλα ελληνικά ή ψόφα!
Μίλα ελληνικά ή ψόφα!
Τους βλέπω σε πλατείες, τους βλέπω στη δουλειά
τους βλέπω και στη θάλασσα, βρωμίζουν τα νερά.
Μα τώρα θα μιλήσετε σωστά τα ελληνικά.
Μίλα ελληνικά ή ψόφα!»

«Για εμάς η μουσική αποτελεί ένα μέσο έκφρασης και όχι αυτοσκοπό. Οι μαχητές γεννιούνται και ωριμάζουν στους δρόμους και όχι στους τέσσερις τοίχους ενός στούντιο. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες. Τελεία και παύλα» δηλώνει ο ίδιος ο Ματθαιόπουλος στο περιοδικό «Resistance/Αντεπίθεση» της Χρυσής Αυγής. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους μας έχουν υποστηρίξει στους λίγους έστω μήνες της ύπαρξής μας σαν Pogrom και υποσχόμαστε από την πλευρά μας περισσότερους Αγώνες για το Αίμα, για την Τιμή, για την Χρυσή Αυγή» σημειώνει.

Αμερικανικος Τυπος Το Προγραμμα στη Ελλαδα δεν βγαινει.Χρειαζεται διαγραφη χρεους

Οι «Νιου Γιορκ Τάιμς», σε ανταπόκριση - ανάλυση από την Αθήνα, αναφέρονται στην επιδείνωση της ελληνικής κρίσης, επαναφέροντας τα σενάρια χρεοκοπίας και εξόδου της χώρας από το ευρώ, καταγράφοντας τις δυσκολίες στην εφαρμογή ενός «μη ρεαλιστικού» και «μη βιώσιμου», κατά πολλούς, προγράμματος διάσωσης, όπως και το ρήγμα που εμφανίζεται εντός της Τρόικας, με το ΔΝΤ να ζητά τη χαλάρωση του προγράμματος έναντι της πιο σκληρής στάσης των Ευρωπαίων και κυρίως της Γερμανίας, όπως τονίζεται.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διαφοροποίηση εντός της τρόικας επιτείνει την αβεβαιότητα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη, ενισχύοντας το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας. Οι πιστωτές της Ελλάδας δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να της παράσχουν περαιτέρω βοήθεια εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, σημειώνεται χαρακτηριστικά, την ώρα που πολλοί αναλυτές συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν ότι οι στόχοι αυτοί δεν υπήρξαν ποτέ εφικτοί και ότι η εφαρμογή των μέτρων θα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο την ύφεση.

Η νεοϋορκέζικη εφημερίδα προβάλλει την άποψη του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, αντιπροέδρου της Τράπεζας Πειραιώς και πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ, ο οποίος υποστηρίζει ότι «γνωρίζαμε από την αρχή πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί, καθώς δεν υπήρξε πουθενά ένα επιτυχές παράδειγμα, λόγω και του γεγονότος της συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρώ, που δεν της επιτρέπει την υποτίμηση του νομίσματός της για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας».

Ο κ. Ρουμελιώτης, όπως και πολλοί άλλοι -σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα- αναγνωρίζει επίσης ότι η τρόικα υποτίμησε τις αρνητικές συνέπειες του προγράμματος για την ελληνική οικονομία, καθώς η μεγάλη ύφεση δεν οφείλεται στη μη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα, όπως υποστηρίζει η τρόικα, αλλά στις μεγάλες περικοπές δαπανών που συνέβαλαν στην υφεσιακή περιδίνηση, πλήττοντας δραστικά την εσωτερική ζήτηση.

Η «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ» κάνει αναφορά σε υπηρεσιακό έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αξιολογεί τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον έλεγχο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Στο έγγραφο επικρίνεται η απόφαση της ΕΚΤ να μην δεχθεί απώλειες στο ελληνικό χρέος, που κατέχει, θέτοντας εμπόδια για τα σχέδια διάσωσης και άλλων χωρών. Στο τεχνικού χαρακτήρα σημείωμα, που κοινοποιήθηκε στην ΕΚΤ, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η προσπάθεια της ΕΚΤ να μειώσει το κόστος δανεισμού της Ισπανίας και της Ιταλίας θα μπορούσε να αποδειχθεί μάταιη, λόγω της άρνησής της να δεχθεί απώλειες στο ελληνικό χρέος, που κατέχει.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, το σημείωμα του ΔΝΤ τάσσεται υπέρ της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, που κατέχει η ΕΚΤ, μολονότι δεν το δηλώνει ξεκάθαρα.

Αποδεχόμενη τη διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους, η ΕΚΤ θα στήριζε την προσπάθεια της Ελλάδας να επαναφέρει σε σωστή τροχιά το πρόγραμμα διάσωσης.

Το υπηρεσιακό έγγραφο του ΔΝΤ, που αποτελεί μέρος μιας σειράς εκθέσεων που δημοσιοποιήθηκαν για την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, υποστηρίζει ότι μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να καταστήσει πολύ πιο αποτελεσματικό το όποιο πρόγραμμα της ΕΚΤ για τη μείωση του κόστους δανεισμού της Ισπανίας και της Ιταλίας, όπως επισημαίνεται.

Ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου Brookings στην Ουάσιγκτον και πρώην εκπρόσωπος της Ιταλίας στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, Ντομένικο Λομπάρντι, δήλωσε στην εφημερίδα ότι «στην ουσία, το πολιτικό μήνυμα του σημειώματος είναι ότι το ΔΝΤ θεωρεί ότι η ΕΚΤ και οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης θα πρέπει να δεχθούν "κούρεμα" στο ελληνικό χρέος που κατέχουν, όπως και στο χρέος της όποιας άλλης χώρας της Ευρωζώνης που θα υποστεί αναδιάρθρωση του χρέους της». Ο κ. Λομπάρντι υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με το σημείωμα του ΔΝΤ, χωρίς την αναδιάρθρωση του χρέους, που κατέχει η ΕΚΤ, δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων.

Στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι το ΔΝΤ διαφωνεί με αυτήν την ερμηνεία. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του ΔΝΤ, «το συγκεκριμένο σημείωμα αποτελεί μια τεχνική ανάλυση για τις ενδεχόμενες συνέπειες του προγράμματος αγοράς τίτλων από τη δευτερογενή αγορά της ΕΚΤ και δεν αφορά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους».

Καταγγελια. Με ψευτικα στοιχεια προσπαθουν να κλεισουν το Γενικό Νοσοκομείο «Πατησίων»

Σ  Ω  Μ  Α  Τ  Ε  Ι  Ο          Ε  Ρ  Γ  Α  Ζ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ω  Ν
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
Χαλκίδος 15 17 τ.κ. 111 43        Τηλ. 213 20 56 100
                              
                                                                                           Αθήνα 20/7/12
   «ΨΕΥΔΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
                                         Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
       Το Σωματείο Εργαζομένων εκφράζει την οργή του στους πληροφοριοδότες του τηλεοπτικού σταθμού Mega και καταγγέλλει την εκ νέου προσπάθεια δυσφήμησης του Γενικού Νοσοκομείου «Πατησίων» με την χρήση ψευδών στοιχείων που τελικό στόχο έχουν το κλείσιμό του.
       Πληροφορούμε τους συμβούλους του Υπουργείου Υγείας των οποίων οι στατιστικές παρουσιάζονται στα ΜΜΕ, ότι η πληρότητα μας είναι 65% και όχι 44% και αυτό σε ένα Νοσοκομείο με τραγική υποστελέχωση  κυρίως σε ιατρικό προσωπικό και κατάργηση των εφημεριών του από  01/04/2012  με ευθύνη της Διοίκησης του.
       Έχουμε κάθε λόγο να αμφισβητούμε την εγκυρότητα των τωρινών στατιστικών όταν μάλιστα πέρυσι με τα ίδια στοιχεία του Υπουργείου ο αριθμός των χειρουργείων στο Γ.Ν.Α. «Πατησίων» ήταν μεγαλύτερος ανά ιατρό του Χειρ/κού Τομέα σε όλη την Αττική .
       Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι σε στατιστικές του Υπουργείου που αφορούν το Νοσοκομείο μας, εσκεμμένα δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν  από έτους και πλέον η πληρότητα τμημάτων με  μεγάλη  προσέλευση όπως το Οφθαλμολογικό τμήμα και η Μονάδα Θεραπείας Πόνου. Αντίθετα έχουν υπολογισθεί πληρότητες σε περιόδους επισκευών (τμημάτων, χειρουργείων , κ.λ.π.).
       Τονίζουμε  επίσης ότι στην προ μνημονίου εποχή που το Νοσοκομείο είχε στοιχειώδη στελέχωση και εφημέρευε, η  πληρότητα του ξεπερνούσε το 85%.
       Άξιον απορίας είναι γιατί ποτέ δεν αναφέρθηκαν οι προσπάθειες  που έχουν γίνει στο Γ.Ν.Α «Πατησίων» για την λειτουργία του αξονικού τομογράφου (τελευταίας τεχνολογίας), για την μείωση κόστους υγειονομικού υλικού, για την άριστη διαχείριση των οικονομικών με αποτέλεσμα την 30/06/2012  το ταμειακό υπόλοιπο του Νοσοκομείου να ανέρχεται στα 4.046.662 €,  προσπάθειες που τα αποτελέσματα  τους οφείλονται στην υπέρβαση των δυνάμεων του ανθρώπινου  δυναμικού του Νοσοκομείου.
       Ελπίζουμε άμεσα να αποκατασταθεί η αλήθεια για την προσφορά του Νοσοκομείου Πατησίων σε μια νευραλγική  περιοχή με πληθυσμό αναφοράς 1.000.000 κατοίκων και να σταματήσει επιτέλους η σκόπιμη διαπόμπευση του, που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων συμφερόντων γνωστής ομαδούλας - παρεούλας .
Ζητούμε  ο νέος Υπουργός Υγείας να μην εμπιστευθεί στοιχεία ύποπτων συμφερόντων και να είναι αρωγός στις προσπάθειες όλων μας για την προαγωγή της Υγείας των πολιτών.

                                                   Για το Σωματείο Εργαζομένων

       Ο   Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας


                      
α/α  Βασιλική Φιλιππάτου                                                                                    Παναγιώτης Τσάλλας