Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΧΕΙΟ. Μάρτιος 2012,το ΔΝΤ προτείνει επαναπροσαρμογή μνημονίου και η κυβέρνηση αρνείται. ΄Ολη η Έκθεση του ΤαμείουΔευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

 
Μάρτιος 2012,το ΔΝΤ προτείνει επαναπροσαρμογή μνημονίου και η κυβέρνηση αρνείται. ΄Ολη η Έκθεση του Ταμείου
© 2012 International Monetary Fund March 2012
IMF Country Report No. 12/57
March 9, 2012 March 15, 2012 January 29, 2001
February 10, 2012 January 29, 2001
Greece: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility—Staff
Report; Staff Supplement; Press Release on the Executive Board Discussion; and
Statement by the Executive Director for Greece.

Page 18

18
· External debt. Baseline projections suggest that external debt could drop markedly
by 2020. The net external debt-to-GDP ratio would peak at 113 percent of GDP
in 2013 to rapidly decline to 72 percent of GDP by end-2020. External debt is set on a
sustainable medium-term trajectory due first and foremost to improvements in the
current account, which reaches a sustainable deficit by 2015 and switches indeed to a
positive balance by 2019 (with the trade balance already in surplus after 2015). 

The deep PSI haircut and the additional OSI support from Euro area member states also
have an important impact (indeed enough alone to offset the expected deterioration in
the external environment). Still, as in the case of public debt, the trajectory is
sensitive to shocks, summarized in the impact of the combined structural reform
implementation shock, which would leave debt unsustainably high.

B. Economic Policies
Fiscal Policy

21. Understandings were reached on a fiscal consolidation path (MEFP ¶5)
(Table 11). Discussions focused on striking the right balance between the speed of
consolidation and the impact this would have on the real economy. The fiscal path
accommodates the impact of deflationary labor market policies in 2012 by allowing a
primary deficit of 1 percent of GDP (1¼ percent of GDP below the target established under
the 5th Review under the SBA). Adjustments of 2¾ percentage points of GDP per year
in 2013–14 are then projected to bring the primary balance to the new target of 4½ percent of
GDP in 2014 (½ percent of GDP lower than at the time of the 5th SBA review, but still well
above the debt-stabilizing level). 

Staff argued that demand effects from the implementation
of structural reforms, as well as weaker economic prospects in Europe, called for a longer
adjustment period (thus also allowing a more accommodative fiscal policy in the near term).
The authorities argued that prolonging the adjustment path beyond 2014 would pose risks to
credibility, and given resistance from their European partners, worried that this would be
seen as a lack of commitment to Stability and Growth Pact targets. While the envisaged
adjustment path is within the range experienced in other countries, and Greece achieved a
primary balance of this size during 1999–2000, the pace remains very ambitious
(Appendix 1).Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας της εδραίωσης του (μνημονιου) και ο αντίκτυπος που θα έχει στην πραγματική οικονομία.
Η δημοσιονομική πορεια εξυπηρετεί τον αντίκτυπο της αποπληθωριστικής πολιτικής της αγοράς εργασίας το 2012, επιτρέποντας ενα
πρωτογενές έλλειμμα του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ (1 ¼ τοις εκατό του ΑΕΠ κάτω από το στόχο που τέθηκε υπό την πέμπτη αναθεώρηση στο πλαίσιο της SBA). Προσαρμογές του 2 ¾ τοις εκατο του ΑΕΠ ετησίως το 2013-14 στη συνέχεια, αναμένεται να φέρουν το πρωτογενές ισοζύγιο να επιτύχει το νέο στόχο του 4 τοις εκατό του ½ ΑΕΠ το 2014 (½ τοις εκατό του ΑΕΠ χαμηλότερα από την εποχή της 5ης αναθεωρησης του SBA , αλλά ακόμα πολυ επάνω από το επιπεδο σταθεροποιησης του χρεους χρέος).


Το Προσωπικό του ΔΝΤ υποστήριξε ότι λόγω των επιπτωσεων της ζήτησης από την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και των ασθενέστερων οικονομικών προοπτικών στην Ευρώπη,έκανε  έκκληση για μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής (επιτρέποντας έτσι επίσης μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική στο εγγύς μέλλον).


Οι αρχές της χωρας υποστήριξαν ότι η παράταση της πορείας προσαρμογής μετά το 2014 θα θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της και δεδομένου της αντίστασης από τους ευρωπαίους εταίρους τους, ανησυχούν ότι αυτό θα  εκληφθεί ως έλλειψη δέσμευσης για τους στόχους Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ενώ η προβλεπόμενη πορεία προσαρμογής είναι εντός του εύρους που βίωσαν άλλες χώρες και η Ελλάδα πέτυχε ένα πρωτογενές αποτέλεσμα αυτού του μεγέθους κατά το διάστημα 1999-2000, ο ρυθμός παραμένει εξαιρετικά φιλόδοξος.


Μετάφραση-Απόδοση: LEFTeria-news


Εδω η Εκθεση του Ταμειου (154 σελιδες)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.