Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

EL PAIS. EDITORIAL."Τιμωρία στην Λευκωσία"


EDITORIAL

Castigo en Nicosia

El rescate de la economía chipriota perturbará la confianza de los ahorradores europeos

El País 17 MAR 2013
EDITORIAL

Τιμωρία στην Λευκωσία
Η εμπιστοσύνη των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών σε όλη την Ευρώπη έχει κλονιστεί από την κυπριακή διάσωση


Το σχέδιο διάσωσης της Κύπρου έχει δημιουργήσει μια σχετική αναταραχή σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, ακόμη και αν το νησί αντιπροσωπεύει μόνο το 0,2% του ΑΕΠ του συνόλου της νομισματικής ένωσης. Ο λόγος για αυτό το άγχος δεν είναι τόσο πολύ για το ποσό της διάσωσης - αν και αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια υποσημείωση, όταν πρόκειται για τα συνεχιζόμενα χρηματοπιστωτικά προβλήματα της Ευρώπης.


Η Κύπρος χρειάζεται περίπου 17 δισ. ευρώ, εκ των οποίων € 10 δις. πρέπει να πάνε στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου - τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Τα περιουσιακά  στοιχεία των τραπεζών είναι  ένα νούμεριο οκτώ φορές μεγαλύτερο από ό, τι το ΑΕΠ της χώρας. Αυτό το μοναδικό γεγονός θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να εξηγήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διάσωσης της Κύπρου, η οποία είναι διαφορετική από εκείνες που έχουν ήδη γίνει με την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία - και, φυσικά, δεν είναι καθόλου όπως οι παρεμβάσεις στις ισπανικές και ιταλικές αγορές χρέους.


Η ανησυχία που απορρέει από αυτό το σχέδιο διάσωσης, σχετίζεται με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί, σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοχοι των λογαριασμών ταμιευτηρίου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα πρέπει να πληρώσουν. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με ό, τι συνέβη σε άλλες παρεμβάσεις, όπου οι τράπεζες έχουν πρωταρχική ευθύνη προς τους πελάτες τους πριν ξεπληρώσουν τα δημόσια κονδύλια που είχαν αξιοποιήσει.


 Στην περίπτωση της Κύπρου, οι κάτοχοι των λογαριασμών με καταθέσεις  πάνω από 100.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 9,9%, ενώ εκείνοι με λιγότερα θα πληρώσουν 6,7% . Για να αποφευχθεί η φυγή κεφαλαίων πριν το μέτρο εγκριθεί, οι Βρυξέλλες έθεσαν ένα προσωρινό πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών - μια κίνηση που έχει καταστρέψει την εικόνα της Ευρώπης ως μιας ηπείρου ελεύθερης ροής κεφαλαίων.


Είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί αυτό το ασυνήθιστο βήμα θεωρήθηκε απαραίτητο από τις ευρωπαικές αρχές, προκειμένου να εμποδίσουν μια ξεκάθαρη φυγή χρημάτων σε άλλες τράπεζες εκτός της χώρας. Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότερα από € 19 δισεκατομμύρια ρωσικών κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες σε όλη την Κύπρο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια, αξίζουν πολύ περισσότερο - περίπου 40 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης παγιδευτεί σε αυτή την Κυπριακή παγίδα. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης θα φανούν  τις επόμενες εβδομάδες, αλλά είναι πιθανό να είναι σοβαρά.Ανησυχητικοί παράγοντες

Και, φυσικά, το άγχος σχετικά με την Κυπριακή διάσωση αναμφίβολα θα εξαπλωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, διασφαλίζουν τις τραπεζικές καταθέσεις. Όμως, στην περίπτωση της κυβέρνησης της Λευκωσίας, η προστασία δεν ήταν εγγυημένη. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η περίπτωση της Κύπρου αποτελεί μια εξαίρεση, αλλά οι επενδυτές και οι κάτοχοι λογαριασμών ταμιευτηρίου δεν έχουν την τάση να δίνουν πάρα πολύ προσοχή σε αυτούς τους παράγοντες, όταν πρόκειται για μια τέτοια σημαντική απόφαση.


Παρ 'όλα αυτά, το πιο ανησυχητικό στοιχείο αυτής της διάσωσης ήταν το πάγωμα των κυπριακών τραπεζικών λογαριασμών, επειδή υποθάλπει μια κατάσταση κατά την οποία τα χρήματα που κατατίθενται από μη κατοίκους, μπορεί πολύ γρήγορα να τα πάρει κάποια χώρα που διατρέχει τον κίνδυνο ενός σχεδίου διάσωσης, ακόμα και αν τα πρώτα βήματα που λαμβάνονται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι παρεμβάσεις στις αγορές χρέους.


Αυτό το μνημειώδες μέτρο δεν πρέπει να κρύψει το γεγονός ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα χρειάζεται επειγόντως αναδιάρθρωση, μειώσεις και μια εξαντλητική έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος, το οποίο είναι σύνηθες μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Δεν είναι αποδεκτό ότι ο φόρος εταιριών είναι χαμηλότερος από αυτόν της Ιρλανδίας και η Λευκωσία θα πρέπει να τον αυξήσει τουλάχιστον κατά 12,5% και να προσαρμόσει τον προϋπολογισμό της σε ένα ισοδύναμο του 4,5% του ΑΕΠ. Η Κύπρος θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις υπερβάσεις του.


Μετάφραση: LEFTeria-news


http://elpais.com/elpais/2013/03/16/opinion/1363462478_488567.html

El rescate de Chipre supone una conmoción para la eurozona, a pesar de que la isla supone apenas el 0,2% del PIB del área monetaria. La razón de esa zozobra no es tanto la cuantía económica de la decisión, aunque tampoco sea este un capítulo baladí. Chipre necesita en torno a los 17.000 millones de euros, de los cuales unos 10.000 millones irán a parar a los bancos, sistema vertebral de la economía chipriota. Los activos bancarios del país multiplican por ocho veces y media el volumen de su PIB. Esta es la singularidad que explica las características peculiares del rescate de Chipre, tan diferente del de Grecia, Irlanda o Portugal y, por supuesto, de la intervención en el mercado de deuda que se diseñó para España e Italia.

La inquietud proviene de que este rescate se ha diseñado para que en primera instancia paguen los depositantes de las instituciones financieras, cuando en otras intervenciones bancarias pagaban primero los accionistas y después los fondos públicos. A tal fin, se exige al país que los depósitos superiores a 100.000 euros paguen una tasa del 9,99% y los inferiores una del 6,75%. Para evitar las fugas de dinero mientras se aprueba la ley correspondiente, Europa ha impuesto un temporal corralito financiero que perturba la imagen de libertad de capitales que Europa tiene a gala.

La cuestión es espinosa, porque este es un inusitado paso que las autoridades del euro consideran imprescindible para bloquear la salida segura del dinero extranjero en la banca del país. Algunos cálculos indican que el capital ruso en los bancos chipriotas supera los 19.000 millones; y los préstamos son todavía más elevados, en torno a los 40.000 millones. La banca griega también está atrapada en el laberinto chipriota; las consecuencias de la intervención se conocerán en las próximas semanas, pero no serán pequeñas.

Así pues, la inquietud por la intervención de Chipre se extenderá en los próximos días. Debe recordarse que muchos países europeos, entre ellos España, tiene protegidos los depósitos de los ahorradores y esa protección se quiebra de forma evidente en el caso de Nicosia. Se puede arguir que es un caso excepcional, pero los inversores y depositantes no suelen atender a demasiados matices cuando se impone una decisión tan contundente. Pero el aspecto más alarmante es ese corralito chipriota, porque incita al capital no residente a abandonar los países con riesgo de rescate, aunque la acción prevista en esos países se limite a una intervención en el mercado de la deuda.

La espectacularidad de tal medida no debe ocultar el hecho de que la banca chipriota necesitaba urgentemente una reconversión o reducción de tamaño y una investigación a fondo sobre el lavado de dinero que se practicaba a través de sus cuentas. No era de recibo que el impuesto sobre sociedades fuera inferior al de Irlanda y Nicosia tendrá que aumentarlo al menos hasta el 12,5%; y aplicar un ajuste del presupuesto equivalente al 4,5% del PIB. Chipre también hará frente a sus excesos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.