Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

Επιστολή στον πρωθυπουργό Αντ.Σαμαρά,απέστειλε η Βρετανική ΓΣΕ (TUC)
TUC letter to Greek PM: no to austerity
Solidarity with Greek workers


Letter to the Greek Prime Minister

November 2012

Η Trade Union Congress (TUC),η αντίστοιχη Βρετανική ΓΣΕ,απέστειλε επιστολή προς τον Έλληνα πρωθυπουργό,Αντώνη Σαμαρά,με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2012.
Η TUC αποτελείται από 54 συνδικαλιστικές ενώσεις που εκπροσωπούν 6,2 εκατομμύρια εργαζόμενους, από όλα τα κοινωνικά στρώματα της Μεγάλης Βρετανίας.
Αλληλεγγύη
στούς Έλληνες εργαζόμενους.
Επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

κ. Αντώνη Σαμαρά
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19
Αθήνα 106-74
Ελλάδα

Κύριε Πρωθυπουργέ

Η λιτότητα στην Ελλάδα.

Οι αδελφές οργανώσεις μας, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, μας ενημέρωσαν για τα διαρθρωτικά μέτρα στην αγορά εργασίας που επιβάλλονται από την Τρόικα, τα οποία πέρασαν από το Ελληνικό κοινοβούλιο στις 7 Νοεμβρίου 2012. Εκ μέρους της TUC, θα θέλαμε να εκφράσουμε την οργή και την απογοήτευση μας, σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των μέτρων, τα οποία θα πλήξουν σκληρότερα τους πιο αδύναμους και θα επιδεινώσουν περαιτέρω την δραματική οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα.

Τα μέτρα που υπαγορεύονται από την τρόικα,επικεντρώνονται σε νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Αγνοούν και καταστρέφουν την αξία των συλλογικών διαπραγματεύσεων: πράγματι, ο κατώτατος μισθός δεν θα είναι πλέον αντικείμενο διαπραγματεύσεων, αλλά θα ορίζεται εκ νόμου και θα είναι παγιωμένος κάτω από τα επίπεδα διαβίωσης, μαζί με τα επιδόματα «ωριμότητας», μακρόχρονης υπηρεσίας. Ο χρόνος εργασίας και η ρύθμιση της άδειας θα επιβάλλονται χωρίς καμία μορφή διαπραγματεύσεων.Η μοναδική παροχή,που απομένει συνδεδεμένη με τον ελάχιστο μισθό, το οικογενειακό επίδομα του 10%, θα αφαιρεθεί και θα εξασθενήσει περαιτέρω τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Το νέο σύστημα δεν επιτρέπει την επέκταση του προστατευτικού πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους εργαζομένους και απαγορεύει κάθε άλλο επίδομα.

Τέτοια μέτρα επηρεάζουν σοβαρά όχι μόνο την Ελλάδα και τους πολίτες της, αλλά το σύνολο του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης. Πράγματι,τέτοιες δραστικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τέτοια ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και των συνθηκών εργασίας και μία πλήρης αδιαφορία της αξίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δημιουργούν ένα αρνητικό ανταγωνισμό προς τα κάτω, για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Η TUC αποδοκιμάζει έντονα και αντιτίθεται σε αυτά τα μέτρα, τα οποία έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με βασικές αρχές των ευρωπαϊκών συνθηκών (συγκεκριμένα με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα,την προς τα πάνω σύγκλιση των προτύπων διαβίωσης και εργασίας, την αυστηρή τήρηση των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων, κλπ).

Η TUC υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει βρεθεί να έχει παραβιάσει την Κοινωνική Χάρτα του 1961, με μια σειρά από νομοθετήματα,τα οποία θεσπίστηκαν κατοπίν ρητής απαίτησης της τρόικας.

Η TUC εκφράζει την αλληλεγγύη της στους Έλληνες εργαζόμενους και στον ελληνικό πληθυσμο,που υπόκεινται στα πιο άδικα και αντιπαραγωγικά μέτρα,τα οποία επιβάλλονται από το εξωτερικό και παραβιάζουν τις Ευρωπαικές Συνθήκες.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση της Ελλάδας να απόσχει από την έγκριση του αναθεωρημένου προυπολογισμού στις 11 Νοεμβρίου,καθώς θα προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στους ήδη εξαθλιωμένους Έλληνες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Με εκτίμηση,

BRENDAN BARBER

Γενικός Γραμματέας

9 Νοεμβρίου 2012


Mr Antonis Samaras
Prime Minister of the Hellenic Republic
Maximos Mansion
19 Irodou Attikou St.
Athens 106-74
Greece

Dear Prime Minister

Austerity in Greece

Our sister organisations, the GSEE and ADEDY, have informed us of the structural labour market measures imposed by the Troika that were passed by the Greek parliament on 7 November 2012. On behalf of the TUC, I would like to express anger and dismay about the contents of these measures, which will hit harder the weakest and will deteriorate further the dramatic social and economic situation in Greece.

The measures dictated by the Troika concentrate on new cuts in wages and pensions. They disregard and destroy the value of collective bargaining: indeed, the minimum wage will no longer be subject to negotiations but set by law and frozen at below subsistence levels together with long-service 'maturity' allowances. Working time and leave regulation will be imposed without any form of negotiations. The single remaining benefit attached to minimum wage, the 10% family allowance, will be removed and will further impoverish workers, pensioners and their families. The new system precludes the extension of the protective framework of collective agreements to all workers and forbids any other allowance.

Such measures gravely affect not only Greece and its citizens but the whole of the European working population. Indeed such drastic cuts in wages and pensions, such flexibilisation of working time and working conditions, and such disregard of the value of collective bargaining create a negative downwards competition for all workers in Europe.

The TUC strongly deplores and opposes these measures which flagrantly contradict key principles of the European Treaties (namely the horizontal social clause, upwards convergence of living and working standards, strict respect for national systems of industrial relations, etc).

The TUC recalls that Greece has already been scrutinised by the Council of Europe and has been found to have violated the 1961 Social Charter by a series of legislation enacted at the express demand of the Troika.

The TUC expresses its solidarity with Greek workers and with the Greek population undergoing the most unfair and counter-productive measures, imposed from the outside, and contravening the European Treaties.

We ask the Government of Greece to refrain from adopting the revised budget on 11 November as it will inflict further damage on already impoverished Greek workers and their families.

Yours sincerely

BRENDAN BARBER

General Secretary

Briefing document (500 words) issued 9 Nov 2012
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.