Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

‘Ερχεται νέα δανειακή σύμβαση? REUTERS H Ελλάδα ενδέχεται να πάρει νέο δάνειο, ώστε να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό του 2014.Αξιωματούχος του Eurogroup: «Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η διαφορά αυτή θα μπορούσε να κλείσει και θα πρέπει να συζητηθεί το φθινόπωρο».


 Οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης θα συζητήσουν τρόπους για να κλείσει το κενό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στο τέλος του Αυγούστου.
Greece might get new loan, issue bond to close 2014 funding gap
Fri Jul 26, 2013(Reuters) - New loans for Greece or an early return to debt markets with a short-term bond are likely to be among options discussed by lenders to cover a 3.8 billion euro funding gap next year in the country's bailout, a senior EU official said.

H Ελλάδα ενδέχεται να πάρει νέο δάνειο, να εκδώσει ομόλογα, ώστε να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό του 2014.(Reuters) - Νέα δάνεια για την Ελλάδα ή πρόωρη επιστροφή στις αγορές με βραχυπρόθεσμα ομόλογα είναι πιθανόν να είναι ανάμεσα στις επιλογές που συζητήθηκαν από τους δανειστές για να καλύψουν ένα χρηματοδοτικό κενό € 3.8 δις του επόμενου έτος στο πακέτο διάσωσης της χώρας, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ .


«Η κυβέρνηση στην Αθήνα και η τρόικα των διεθνών δανειστών της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συζητήσουν τις επιλογές για συμπληρωματική χρηματοδότηση σε λίγους μήνες », είπε ο αξιωματούχος.


«Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η διαφορά αυτή θα μπορούσε να κλείσει. Είτε τα κράτη μέλη να παράσχουν νέα δάνεια (ή) ... να μην χρειαστούν όλα τα κεφάλαια που βρίσκονται σήμερα στο πρόγραμμα, (ή) ... αργότερα το επόμενο έτος εάν η Ελλάδα μπορεί να είναι σε θέση να επιστρέψει στις αγορές, να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων μικρής διάρκειας », είπε ο αξιωματούχος.


«Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η διαφορά αυτή θα μπορούσε να κλείσει και θα πρέπει να συζητηθεί το φθινόπωρο».Το κενό θα εμφανιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, επειδή, όταν το τρέχον πρόγραμμα σχεδιάστηκε στα τέλη του περασμένου έτους, οι υπεύθυνοι για την πολιτικής της ζώνης του ευρώ ανέμεναν ότι οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης θα επανατοποθετούνταν (roll over) επάνω στις τοποθετήσεις τους στα ελληνικά ομόλογα που λήγουν κατά τη διάρκεια της διάσωσης.
Αλλά οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως νομισματική χρηματοδότηση δημόσιου δανεισμού, η οποία απαγορεύεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Ως εκ τούτου δεν πιστεύουμε θα υπάρξει μια τέτοιο επανατοποθέτηση", είπε ο αξιωματούχος.
Οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης θα συζητήσουν τρόπους για να κλείσει το κενό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στο τέλος του Αυγούστου.Μια άλλη επιλογή, που αναφέρθηκε προηγουμένως από την Κομισιόν, θα μπορούσε να είναι να δωθούν τα  αχρησιμοποίητα κεφάλαια της διάσωσης που προορίζονταν αρχικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα.


Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το ποσό που μπορεί να είναι διαθέσιμο από το κονδύλι για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα γίνει γνωστό μόνο στις αρχές του 2014, όταν θα τελειώνει η αναθεώρηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και το τεστ κοπώσεως των στοιχείων του ενεργητικού τους.Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να δανειστεί από την αγορά και πάλι, επειδή η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι πετυχαίνει νωρίτερα από τα προβλεπόμενο. Η χώρα οφείλει κατά το τρέχον έτος να δημιουργήσει πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο - το οποίο αποκλείει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της - και ένα πρωτογενές πλεόνασμα το 2014.

"Η δημοσιονομική εξυγίανση βρίσκεται σε καλό δρόμο, έτσι δεν θα απέκλεια ότι μπορεί να υπάρξει ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα ήδη από φέτος, ώστε η Ελλάδα να επιτύχει ξεπεράσει τον στόχο της", είπε ο αξιωματούχος.


Οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης υποσχέθηκαν ότι αν η Ελλάδα φτάσει σε πρωτογενές πλεόνασμα και πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις της διάσωσης, θα εξετάσουν περαιτέρω βοήθεια για να βεβαιωθούν ότι το χρέος της χώρας θα  μειωθεί σημαντικά κάτω από 110% του ΑΕΠ το 2022.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο του Eurogroup από τον περασμένο Δεκέμβριο, αυτό γίνεται για να 
συμπεριληφθεί η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων για τα διμερή δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου διάσωσης και για τη μείωση της Ελληνικής συνεισφοράς στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα στην Ελλάδα.


Κάποιοι στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η περαιτέρω βοήθεια μπορεί να σημαίνει ότι θα σβηστούν κάποια από τα δάνεια διάσωσης, καθώς οι περισσότεροι κάτοχοι του Ελληνικού χρέους είναι τώρα με οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ και φορείς της.

Όμως, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιεσδήποτε συζητήσεις για το Ελληνικό χρέος θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο τον Απρίλιο του επόμενου έτους, όταν η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ θα δημοσιεύσει την έκθεση για το χρέος του 2013 και τα νούμερα του ελλείμματος.

«Μια συζήτηση για το χρέος πρέπει να γίνει τον επόμενο Απρίλιο. Το Eurogroup δεν μιλάει για ελάφρυνση χρέους αλλά για περαιτέρω στήριξη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις», είπε ο αξιωματούχος.
 Μετάφραση: LEFTeria-news
(Reuters) - New loans for Greece or an early return to debt markets with a short-term bond are likely to be among options discussed by lenders to cover a 3.8 billion euro funding gap next year in the country's bailout, a senior EU official said.

The government in Athens and its troika of international lenders from the European Union, European Central Bank and International Monetary Fund will discuss the supplementary financing options in a few months' time, the official said.
"There are various ways in which this gap could be closed. Either member states provide new loans, (or) ...not all the funds that are currently in the programme are needed, (or)... later next year if Greece might be able to return to the markets and actually issue short term bonds," the official said.
"I think there are various ways in which this gap could be closed and that will have to be discussed in the autumn."


The gap will appear in the second half of 2014 because, when the current programme was designed late last year, euro zone policymakers had expected eurozone central banks to roll over their holdings of Greek bonds maturing during the bailout.
But euro zone central banks believe that this would be seen as monetary financing of government borrowing, which is forbidden under European Union law.
"Therefore we no longer count there will be such a roll-over," the official said.
Euro zone officials will discuss ways to close the gap after the summer break at the end of August.
Another option, mentioned previously by the EU Commission, could be to spend unused bailout money initially earmarked for bank recapitalisation in Greece.
The official said the amount that might be available from the bank recapitalisation envelope would only be known early in 2014, when a review of banks' capital needs and a stress test of their assets ends.
Greece might consider trying to borrow from the market again because its fiscal consolidation efforts might turn out to be ahead of plan. The country was due this year to reach a primary fiscal balance - which excludes the cost of servicing its debt - and a primary surplus in 2014.
"Fiscal consolidation is on track so I would not rule out that there may be a small primary surplus already this year so that Greece over achieves its target," the official said.Euro zone finance ministers promised that if Greece reaches a primary surplus and meets all other conditions of the bailout, they would consider further help to make sure the country's debt falls substantially below 110 percent of GDP in 2022.
According to a Eurogroup document from last December, this was to include a further interest rate reduction on bilateral loans extended to Greece under its first bailout and cutting the Greek contribution to EU-funded projects in Greece.
Some in Greece believe further help may mean forgiving some of the bailout loans, because most of the Greek debt is now with euro zone governments and institutions.
But the official said any discussions on Greek debt could only take place in April next year, when the EU's statistics office publishes 2013 debt and deficit numbers.
"A discussion on debt should happen next April. The Eurogroup does not speak of debt relief but of further support, if it is needed and if all conditions are met," the official said.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.