Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Η παιδική εργασία τείνει να βρεθεί εκτός ελέγχου, ενώ ΟΗΕ & UNICEF καλούν την Ελλάδα να υιοθετήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης.Is Greece’s Child Labor Crisis Getting Out of Hand?


by Kristina Chew

July 7, 2013Η κρίση παιδικής εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται εκτός ελέγχου;Περίπου 100.000 παιδιά μπορεί να εργάζονται παράνομα στην Ελλάδα, σύμφωνα με μια εκτίμηση από οργανώσεις προστασίας του παιδιού και τον Έλληνα Συνήγορο. Αυτή είναι μία ακόμη ένδειξη του πόσο η οικονομική κρίση στην Ελλάδα Ελλάδα διανύει τον έκτο χρόνο της ύφεσης και σχεδόν 10% των παιδιών ζουν σε ένα νοικοκυριό που δεν έχει δουλειά, ούτε ένα μέλος της οικογένειας) συνεχίζει να έχει ένα τεράστιο τίμημα, σε όλους τους τομείς της Ελληνικής κοινωνίας.Ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που εργάζονται παράνομα (οι γονείς των οποίων είναι άνεργοι ή / και οι οποίοι είναι Ρομά και μετανάστες και συχνά χωρίς καμία κάλυψη υγείας), μπορεί μόνο να εκτιμηθεί. Οι περισσότερες από τις εργασίες στις οποίες τα παιδία  κάνουν, είναι χωρίς χαρτιά και ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανό να είναι εργασίες με χαμηλές αμοιβές, μη ασφαλείς και υποβαθμισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, τα παιδιά που εργάζονται στις γεωργικές εργασίες, στις αγροτικές περιοχές, εκτίθενται σε γεωργικά χημικά προϊόντα. Τα παιδιά θύματα της εμπορίας ανθρώπων ή καταναγκαστικής εργασίας, συνήθως εργάζονται παράνομα, οπότε δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές εργατικού δυναμικού.
Η αύξηση της παράνομης παιδικής εργασίας συμβαίνει σε μια εποχή που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν ρεκόρ υψηλών επιπέδων ανεργίας. Για τους Έλληνες κάτω των 25 ετών, το ποσοστό ανεργίας είναι 59,2%. Συνολικά το ποσοστό ανεργίας της χώρας ήταν 26,8% τον Μάρτιο. "Πρωτοφανής"  αριθμός νεαρών  Ελλήνων- πάνω από 120.000 πρόσφατα ειδικευμένοι ιατροί, μηχανικοί, επαγγελματίες και επιστήμονες - έχουν μεταναστεύσει στην Γερμανία, την Αυστραλία και άλλες χώρες σε αναζήτηση εργασίας. Εκείνοι που έχουν επιλέξει να μείνουν στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια για να βρουν εργασία κάθε είδους.Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο στην Ελλάδα είναι εξίσου ανησυχητικές. Η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, λέει ότι το 11,4%  του φοιτητικού πληθυσμού - περίπου 70.000 φοιτητές - άφησαν τις σχολές το 2012.Το Υπουργείο Παιδείας της  Ελλάδας "δεν μπορούσε να παράσχει επίσημα στοιχεία όσον αφορά τα παιδιά που εγκαταλείπουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση." Το υπουργείο σημείωσε ότι περίπου 3.500 μαθητές δημοτικού είχαν αφήσει το σχολείο το 2011-12.Σύμφωνα με τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, «κάθε είδος εργασίας που βάζει σωματική ή πνευματική ανάπτυξη ενός παιδιού σε κίνδυνο, απαγορεύεται." Δήλωσε ο Ηλίας Λυμπέρης, ο διευθυντής της Unicef​​ Hellas, σχολιάζοντας ότι τουλάχιστον το ήμισυ των υποθέσεων παιδικής εργασίας, αφορά την οικογενειακή επιχείρηση του παιδιού, το οποίο βάζουν να εργάζεται. Η οικονομική κρίση, περισσότερο από ξεκάθαρρα, "έχει δώσει αφορμή για νέες προκλήσεις που το κράτος θα πρέπει να αντιμετωπίσει."
Αλλά μέχρι στιγμής, η Ελληνική πολιτεία δεν έχει ακριβώς ανταποκριθεί στην πρόκληση του να προσπαθήσει να καλύψει τις ανάγκες των μελλοντικών πολιτών της. Η Ελλάδα έχει «μια από τις φτωχότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πολιτικές για την προστασία των παιδιών" σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα οφέλη. Τον Μάιο, η UNICEF ανέφερε ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά Ελλήνων ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας, σχεδόν τα μισά δεν ικανοποιούν καν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες.Ο ΟΗΕ και η UNICEF κάλεσαν την Ελλάδα να υιοθετήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στα παιδιά.  


Για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα των ανήλικων εργαζομένων, η Unicef ​​ζήτησε απο την Ελλάδα την εκπαίδευση των επιθεωρητών εργασίας για να αντιμετωπιστούν θέματα όπως η εμπορία ανθρώπων και παιδικής εργασίας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό όργανο με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα αυτά και να επανασχεδιάστεί η πολιτική σχετικά με το πώς οι παροχές καταβάλλονται στους ανηλίκους.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν € 6 δις, μέσα σε δύο χρόνια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κατάρτισης και μαθητείας για νέους σε παραπαίουσες οικονομίες σε μέρη όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Οι εκθέσεις για παράνομα ανήλικους εργαζόμενους στην Ελλάδα, να καταστήσει σαφές, οι πολύ νεαροί Έλληνες πολίτες, έχουν τρομερά ανάγκη από βοήθεια. Η οικονομική κρίση δεν είναι η μόνη κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα

Μετάφραση: LEFTeria-news
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΣΧΕΤΙΚΑ

UNICEF."597.000 φτωχά ή κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά στην Ελλάδα, τα 322.000 σε σοβαρή υλική αποστέρηση"


NEW YORK TIMES. "Περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα πεινούν"
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/04/new-york-times.htmlΑπεσταλμένος του ΟΗΕ επιτίθεται στις πολιτικές λιτότητας & Ανθρ. Δικαιωμάτων. 10% των Ελλήνων σε ακραία φτώχεια, σχεδόν μόνο 10% των ανέργων παίρνει επίδομα.ΗΧΟΣ.RADIO NPR (USA). Η ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί των νέων στην Ελλάδα


Σε κίνδυνο 3χρονο άπορο κοριτσάκι! Αρνούνται να το χειρουργήσουν - Υπολειτουργεί το Αγία Σοφία
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/04/3.htmlAbout 100,000 children may be working illegally in Greece, according to an estimate from child protection groups and the Greek ombudsman, reports the Greek daily Ekathimerini. The speculation is yet another sign of how Greece’s economic crisis  (Greece is in its sixth year of recession and almost 10 percent of children live in a household in which not even one family member has a job) continues to take a huge toll on all sectors of Greek society.


The actual number of children working illegally — whose parents are unemployed and/or who are Roma or migrants and often without any health coverage — can only be estimated. Most of the work child laborers do is undocumented and therefore very likely to consist of low pay, unsafe and substandard conditions. For example, children working on farms in rural areas are being exposed to agricultural chemicals. Child victims of trafficking or forced labor typically work illegally, so they are not included in labor statistics.The rise in illegal child labor is occurring at a time when Greeks have faced record-high levels of unemployment. For Greeks under age 25, the unemployment rate is 59.2 percent. The country’s overall unemployment rate was 26.8 percent in March. “Unprecedented” numbers of younger Greeks — more than 120,000 recently qualified doctors, engineers, IT professionals and scientists, half with graduate degrees – have been emigrating to Germany, Australia and other countries in search of work. Those who have chosen to stay in Greece face huge obstacles to find employment of any sort.


Information about the number of children dropping out of school in Greece is equally alarming. Eurostat, the European Statistical Authority, says that 11.4 percent of the student population – some 70,000 students — dropped out of school in 2012.According to Ekathimerini, Greece’s own Ministry of Education “could not provide official data regarding children who leave secondary education.” The ministry did note that around 3,500 primary school students had withdrawn from school in 2011-12.


According to the the United Nation’s Convention on the Rights of the Child, ”every kind of labor that puts a child’s physical or intellectual development at risk is prohibited.” Ilias Lyberis, the director of Unicef Hellas, comments that in at least half of child labor cases, it is the child’s own family who has them work. The economic crisis has more than clearly “given rise to new challenges that the state must address.”


But so far, the Greek state has not exactly risen to the challenge of looking out for the needs of its future citizens. Greece has “one of the poorest records in the European Union in terms of policies for the protection of children” regarding tax breaks and other benefits, Ekathimerini points out. In May, Unicef reported that nearly a half a million Greek children are now living in poverty; almost half don’t even have their basic nutritional needs met.


The U.N. and Unicef have called on Greece to adopt a national action plan to address the negative impact of the crisis on children. 


To address the rising problem of underage workers, Unicef has called for Greece to train labor inspectors to address issues such as trafficking and child labor. The goal is to create a centralized body focusing specifically on these issues and to redesign policy regarding how benefits are paid to minors.

European leaders pledged to spend 6 billion euros over two years on job creation, training and apprenticeships for young people with struggling economies in places like Greece, Spain and Portugal. As the reports of illegal underage workers in Greece make clear, the very youngest Greek citizens are terribly in need of help. The economic crisis is not the only one that Greece faces
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.