Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Ξαναφέρνουν τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
Μία μικρή νίκη, μετά το θέμα που ανεβάσαμε όλοι, όσο μπορούσαμε απο το ίντερνετ. Θέλει ΚΡΑΞΙΜΟ, δουλεύει...
Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο απο την LIFO.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 12/01/2013 

NIKOΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά από τον θόρυβο που προκλήθηκε στο διαδίκτυο, με την εν κρυπτώ απόσυρση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η κυβέρνηση πρόσθεσε στο φορολογικό νομοσχέδιο άλλη μια διάταξη, συγκεκριμένα το 'Αρθρο 46.

Ο φόρος αφορά τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα ηλικίας έως 10 ετών με κυβισμό 1.929 έως 2.500 εκατοστών, τα ΙΧ κυβισμού άνω των 2.500 cc., πισίνες, σκάφη αναψυχής μήκος άνω των 6 μέτρων και αεροσκάφη.

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα έχει μόνιμη ισχύ και θα επιβληθεί στο οικονομικό έτος 2014.

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 46 διαβάζουμε ότι «Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί διεύρυνση της φορολογικής βάσης αλλά και φορολογική δικαιοσύνη, με την αναλογική συμμετοχή όλων των πολιτών στα δημόσια βάρη στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα»

Αφού ήταν έτσι, με ποια λογική απούρθηκε στα κρυφά και επανήλθε έπειτα από δημοσιεύματα σε μπλογκς, όπως και από την Lifo;

Εκτός και αν νομίζουν ότι το ράβε- ξήλωνε, καθιστά νομοθετικό έργο.

Παραθέτουμε το άρθρο του νομοσχεδίου, σχετικά με τον... αμαρτωλό φόρο.

Αρθρο 46
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
1. α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής  δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών,
ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.

β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της προηγούμενης υποπαραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
ι) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας  αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
ιι) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα
οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
ιιι) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από την επιβολή του φόρου  εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.
ϊν) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
ν) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης με φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν
οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και με οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού. Για την καταβολή του ποσού του φόρου της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί καταβολής του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

δ. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ του παρόντος.

ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες λεπτομέρειες και θέματα της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 και μετά.

ΔΙΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ.
Καταργήθηκε αθόρυβα ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης (πολυτελή ΙΧ,πισίνες,κότερα,αεροσκάφη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.