Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

VIDEO. IBTimes. "Η ΕΕ συζητά για αποκλεισμό Ζαρούλιας απο το Συμβούλιο της Ευρώπης".

EU to Ban Golden Dawn's Eleni Zaroulia from Council

By Gianluca Mezzofiore

January 22, 2013

Golden Dawn MP Eleni Zaroulia is a member of the Greek parliament delegation to Strasbourg’s Council of Europe’s Committee on Equality and Non-Discrimination (Twitter)
Golden Dawn MP Eleni Zaroulia is a member of the Greek parliament delegation to Strasbourg’s Council of Europe’s Committee on Equality and Non-Discrimination (Twitter)

Η ΕΕ συζητά για αποκλεισμό Ζαρούλιας απο το Συμβούλιο της Ευρώπης.Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκλείσει τα  ακροδεξιά μέλη του, τα οποία συνδέονται με  "νεοναζιστικά ρατσιστικά και αντισημιτικά» κόμματα.
Μια ένσταση που ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση της διαπίστευσης της Ελένης Ζαρούλια, βουλευτή της Χρυσής Αυγής  και του Tamas Gaudi Nagy, από το ουγγρικό κόμμα Jobbik.


Η Ζαρούλια έγινε μέλος της Επιτροπής για την ισότητα και κατά των διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Οκτώβριο του 2012. Πυροδότησε ένα κύμα επικρίσεων τον Οκτώβριο μετά την αναφορά της στους μετανάστες ως «υπάνθρωπους" οι οποίοι μεταφέρουν "όλων των ειδών τις ασθένειες», κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνόδου στην Αθήνα.
Η Ιταλίδα βουλευτής Fiamma Nirenstein συγκρούστηκε και με τους δυο, επειδή ανήκουν σε πολιτικά κόμματα που είναι "ρατσιστικά και αντισημιτικά», σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Euractiv.


 "Η κα Ζαρούλια δήλωσε στο Κοινοβούλιο της χώρας της ότι οι μετανάστες είναι υπάνθρωποι που εισέβαλαν την πατρίδα της και έφεραν ασθένειες», δήλωσε η Nirenstein, όπως αναφέρει το Reuters. "Ο κ. Nagy Gaudi έχει πει το Κοινοβούλιο του. ότι υπάρχει ένας κατάλογος  Εβραίων που συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και οι οποίοι εκμεταλλεύονται το Ολοκαύτωμα για να κυριαρχήσουν στον κόσμο."

Η καταγγελία, που υποστηρίχθηκε από τουλάχιστον 10 μέλη του Συμβουλίου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρώπης, θα πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή σχετικά με τους κανόνες και τη διαδικασία. Η επιτροπή έχει την εξουσία να επικυρώσει τα διαπιστευτήρια του βουλευτή ή να περιορίσει το δικαίωμα συμμετοχής του στην Συνέλευση.
Ωστόσο, η ένσταση δεν έχει υποστηριχθεί από τον Γάλλο πρόεδρο της Συνέλευσης Jean-Claude Mignon.


"Δεν είναι δουλειά της Συνέλευσης να πει στους Ούγγρους ή στους Έλληνες ΅Ψηφϊσατε σωστά΅, ή  ΅Δεν ψηφίσατε σωστά΅, "φέρεται να δήλωσε..
Το 2004, ορισμένοι βουλευτές αμφισβήτησαν το σύνολο της αντιπροσωπείας από την-τότε Σερβία και Μαυροβούνιο, ανησηχώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά η Συνέλευση δήλωσε ότι "δεν μπορεί παρά να επικυρώσει τα διαπιστευτήρια της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Σερβίας και του Μαυροβουνίου", προκειμένου να μην «τιμωρήσει τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Σερβία και το Μαυροβούνιο που εκπροσωπούνται στην εθνική αντιπροσωπεία του".
Το Συμβούλιο στη συνέχεια άλλαξε τους κανόνες της για να επιτρέψει ενστάσεις κατά μεμονωμένων βουλευτών.The Council of Europe is considering barring its far-right members who are linked with "neo-Nazi racist and anti-Semitic" parties.
A challenge launched on 21 January may result in scrapping the accreditation to Eleni Zaroulia, deputy from Greece's Golden Dawn party, and Tamas Gaudi Nagy, from the Hungarian Jobbik party.

Zaroulia became member of the Committee on equality and non-discrimination of the Parliamentary assembly of the Council of Europe in October 2012. She sparked a wave of criticism in October after she referred to immigrants as "sub-humans" carrying "all sorts of diseases," during a parliamentary session in Athens.
Italian MP Fiamma Nirenstein slammed both for belonging to political parties who were "racist and anti-Semitic," according to the news site Euractiv.


"Ms Zaroulia has said in her country's Parliament that the immigrants were sub-humans who invaded her homeland and spread diseases," said Nirenstein, as quoted by Reuters. "Mr Gaudi Nagy has told his Parliament that there was a list of Jews representing a threat to national security, and who were exploiting the Holocaust to dominate the world."

The complaint, supported by at least 10 members of the Council of Europe's Parliamentary Assembly, will be examined by the Committee on rules and procedure. The committee has the power to ratify the MP's credentials or restrict their right of participation in the Assembly.

However, the challenge has not been supported by French Assembly president Jean-Claude Mignon.
"It is not the job of the Assembly to tell the Hungarians or the Greeks 'You voted correctly', or 'You didn't vote correctly," he was quoted as saying.

In 2004, some MPs challenged the entire delegation from the-then Serbia and Montenegro over human rights concerns. But the Assembly said it "cannot but ratify the credentials of the parliamentary delegation of Serbia and Montenegro" in order not to "punish the democratic forces in Serbia and Montenegro represented in its national delegation".
The Council then changed its rules to allow the challenge of individual parliamentarians.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.