Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

GUARDIAN Αύξηση 44% των Ελλήνων μεταναστών στην Βρετανία.Figures show rise in labour migration from crisis-hit eurozone nations

Number of national insurance registrations by non-EU workers at 10-year low while number by Spanish and Greeks on rise


Alan Travis, home affairs editor
Thursday 29 August 2013


There have been increases of up to 50% in migration to Britain from Greece, Spain, Italy and Portugal, according to official figures from the Department for Work and Pensions.
H συνολική καταγραφή των νέων αριθμών κοινωνικής ασφαλίσεως που εκδίδονται για τους εργαζόμενους από το εξωτερικό μειώθηκε πέρυσι κατά 39.000, φτάνοντας στις 562.000ΦωτογραφίαRex FeaturesΤα στοιχεία δείχνουν αύξηση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από τις χώρες της ευρωζώνης πλήττονται από την κρίση

Ο αριθμός των εθνικών καταχωρίσεων ασφάλισης από μη κοινοτικούς εργαζόμενους βρίσκεται σε χαμηλό 10 ετών ενώ ο αριθμός από Ισπανούς και Έλληνες βρίσκεται σε άνοδο


Υπήρξαν αυξήσεις έως και 50% της μετανάστευσης στη Βρετανία από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας και Ασφάλισης
Τα νέα στοιχεία προσφέρουν λίγες ενδείξεις για αύξηση του αριθμού των Ρουμάνων ή Βούλγαρων που φθάνουν πριν από την άρση της προθεσμίας, στο τέλος του έτους, που θα άρει τους περιορισμούς τους σχετικά με εργασία στην Βρετανία.

Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία για τις νέες εθνικές καταχωρίσεις ασφάλισης από τους εργαζόμενους στο εξωτερικό δείχνουν μια πτώση στον αριθμό των Ρουμάνων (κάτω του 22% από έτος σε έτος, σε 17.820) και των Βούλγαρων (κάτω του 17% σε 10.400) που έρχονται να εργαστούν στη Βρετανία το 2012/13.

Η συνολική καταγραφή των νέων αριθμών κοινωνικής ασφαλίσεως που εκδίδονται για τους εργαζόμενους στο εξωτερικό πέρυσι μειώθηκε κατά 39.000 φτάνοντας στις 562.000. Ο αριθμός που εκδίδεται σε εργαζόμενους από χώρες εκτός Ευρώπης μειώθηκε κατά 74.000 φτάνοντας στις 177.000, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 10 χρόνια, ενώ ο αριθμός εκείνων που εκδόθηκαν από άλλα μέρη της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 35.000. φτάνοντας τις 385.000.
Το Υπουργείο Εργασίας και Ασφάλισης δήλωσε ότι δύο βασικοί παράγοντες ήταν υπεύθυνοι για αυτές τις τάσεις: οι περιορισμοί της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές από χώρες εκτός Ευρώπης, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις χώρες της ΕΕ των οποίων οι οικονομίες έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της ευρωζώνης.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των νέων εθνικών καταχωρίσεων ασφάλισης από Ισπανούς υπηκόους (έως και 50% στις 45.000),  Ιταλούς (έως και 35% στους 32.800), Πορτογάλους (έως και 43% στους 24.550) και  Έλληνες (μέχρι 44% στους 8.680). Ο αριθμός των Πολωνών αυξήθηκε κατά 15% στους 91.360.

"Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα (24%),  Ισπανίας (24%), Πορτογαλίας (15%) είναι όλα πολύ υψηλότερα από το συνολικό μέσο όρο της ΕΕ (11%). Παρόλο που το ποσοστό ανεργίας στην Ιταλία (10%) είναι χαμηλότερο από ό, τι στην ΕΕ  Κατά μέσο όρο, τα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση της ανεργίας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια », ανέφερε το Στατιστικό Δελτίο του Υπουργείου Εργασίας και Ασφάλισης.

Τα στοιχεία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια μεγάλης κλίμακας ροή Ρουμάνων που εργάζονται σήμερα στην Ιταλία και στην Ισπανία προς την Βρετανία, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας στις χώρες αυτές.Μετάφραση: LEFTeria-news
The new data shows little evidence, however, of any surge in Romanians or Bulgarians arriving in advance of the end-of-year deadline to lift restrictions on them working in Britain.

In fact, the figures on new national insurance registrations by overseas workers show a fall in the number of Romanians (down 22% year on year to 17,820) and Bulgarians (down 17% to 10,400) coming to work in Britain in 2012/13.

The total tally of new national insurance numbers issued to overseas workers last year fell by 39,000 to 562,000. The number issued to workers from outside Europe fell by 74,000 to 177,000, the lowest level for 10 years, while the number issued to those from other parts of Europe rose by 35,000 to 385,000.


The DWP said two key factors were responsible for these trends: the government's restrictions on workers and students from outside Europe, and the high unemployment rates in EU countries whose economies have been most severely hit by the eurozone crisis.

The figures show increases in new national insurance registrations by Spanish nationals (up 50% to 45,000), Italians (up 35% to 32,800), Portuguese (up 43% to 24,550) and Greeks (up 44% to 8,680). The number issued to Poles rose by 15% to 91,360.

"Unemployment rates in Greece (24%), Spain (24%), Portugal (15%) are all much higher than the overall EU average (11%). Though the unemployment rate in Italy (10%) is lower than the EU average, figures show a rise in unemployment in the past five years," the DWP statistical bulletin said.


The figures do not seem to bear out claims that there is likely to be a large-scale flow of Romanian workers currently in Italy and Spain to Britain in the face of rising unemployment in those countries.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.