Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Συμβούλιο της Ευρώπης."Η ρατσιστική βία είναι μια πραγματική απειλή για τη δημοκρατία στην Ελλάδα"

Η ρατσιστική βία είναι μια πραγματική απειλή για τη δημοκρατία στην Ελλάδα

Αθήνα, 01/02/2013. "Η ατιμωρησία για την αύξηση του αριθμού των ρατσιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσει. Η αστυνομία, οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια πρέπει να εξοικειωθούν πλήρως και να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά του ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των μορφών Φυλετικών Διακρίσεων, με την οποία δεσμεύεται η Ελλάδα ", δήλωσε ο Nils Muižnieks, Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Συμβούλιο της Ευρώπης στο τέλος της πενθήμερης επίσκεψής του στην Ελλάδα.


Μεταξύ Οκτωβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2012 περισσότερες από 200 ρατσιστικές επιθέσεις καταγράφηκαν από το δίκτυο καταγραφής ρατσιστικής βίας, με επικεφαλής την Ύπατης Αρμοστεία και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. "Αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το θανατηφόρο μαχαίρωμα ενός νεαρού εργαζομένου από το Πακιστάν στην Αθήνα πριν από δύο εβδομάδες από δύο εγκληματίες, ένας από τους οποίους συνδέεται με το νεο-ναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής, δικαίως θορύβησαν τις αρχές και τους έκανε πιο αποφασιστικούς  για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της μάστιγας του ρατσισμού και άλλων εγκλήματων μίσους ".


"Πολλοί πολιτικοί ηγέτες στην Ελλάδα συνειδητοποιούν τώρα την ανάγκη να καταδικάζουν ρητώς και να παραγκωνίσουν  κάθε άτομο και οργάνωση που προωθεί τη ρητορική μίσους και επιδίδεται σε εγκλήματα μίσους. Χαιρετίζω τη δημιουργία των 70 αντι-ρατσιστικών αστυνομικών μονάδες και το διορισμό ειδικού εισαγγελέα στην Αθήνα για να ασχοληθεί με το ρατσιστικό έγκλημα. Και τα δύο όμως πρέπει να ενισχυθούν με κατάλληλο προσωπικό και συστηματική εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλώ επίσης το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος και αποτελεσματικός μηχανισμός καταγγελιών της αστυνομίας που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στις αστυνομικές δυνάμεις. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι επίσης αναγκαίος και για το Λιμενικό. "


Ο επίτροπος πρόσθεσε ότι «Τα αντιρατσιστικά μέτρα από την κυβέρνηση πρέπει να συνδυαστούν με πρωτοβουλίες, όπως του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την Ένταξη των Μεταναστών, που προωθούν την πολιτική συμμετοχή και την ένταξη όλων των νόμιμων μεταναστών, ειδικότερα των παιδιών τους που έχουν γεννηθεί και σπούδασει στην Ελλάδα και την θεωρούν πατρίδα τους. Η πολιτογράφηση θα πρέπει να συνεχίσει να είναι δυνατή για αυτά τα παιδιά ".

Τέλος, ο Επίτροπος Muižnieks υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Εθνική Δομές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ο Διαμεσολαβητής και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο της τρέχουσας, σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. "Είναι τώρα, περισσότερο από ποτέ, που η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρές και αποτελεσματικές δομές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την κατάσταση με τις προσπάθειές τους, για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις σε τομείς όπως η συστηματική εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα των οργάνων επιβολής του νόμου, των δικαστών και των εισαγγελέων και την παρακολούθηση , καταγραφή και καταπολέμηση του εγκλήματος μίσους ".

Η έκθεση της Επιτρόπου μετά από αυτή την επίσκεψη, αναμένεται.

Μετάφραση: LEFTeria-news


http://www.coe.int/t/commissioner/News/2013/130201Greece_en.asp

Racist violence a real threat to democracy in Greece

Athens, 01/02/2013. “Impunity for the rising number of racist crimes in Greece has to end. The police, prosecutors and courts need to become fully acquainted with and give effect to existing anti-racism legislation, including the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination by which Greece is bound”, stated Nils Muižnieks, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, at the end of his five-day visit to Greece.

Between October 2011 and December 2012 more than 200 racist attacks were recorded by the racist violence recording network headed by UNHCR and the National Commission for Human Rights. “This is only the tip of the iceberg. The fatal stabbing of a young Pakistani worker in Athens a fortnight ago by two criminals, one of whom was linked to the neo-nazi party of Golden Dawn, has rightly alarmed the authorities and made them more determined to fight and eliminate the scourge of racist and other hate crimes”.

“Many political leaders in Greece now realise the need to firmly condemn and sideline every person and organisation that promotes hate speech and engages in hate crimes. I welcome the establishment of the 70 anti-racist police units and the appointment of a special prosecutor in Athens to deal with racist crime. Both however need to be reinforced with appropriate staff and systematic human rights training. I also urge the Ministry of Public Order to take all necessary measures in order to create an independent and effective police complaints mechanism that would enhance the public’s trust in police forces. Such a mechanism is also necessary for the coast guard.”

The Commissioner added that “anti-racism measures by the government need to be combined with initiatives, such as the Athens city Council for the Integration of Migrants, that promote the political participation and integration of all regular migrants, especially of their children who are born and educated in Greece and consider it their home country. Naturalisation should continue to be possible for these children”.

Lastly, Commissioner Muižnieks underlined the critical role played by National Human Rights Structures, such as the Ombudsman and the National Commission for Human Rights, in the context of the current, serious economic and social crisis. “It is now, more than ever, that Greece needs robust and effective human rights structures, able to support the state in its efforts to overcome shortcomings in areas such as the systematic human rights training of law enforcement officers, judges and prosecutors and the monitoring, recording of and the fight against hate crime”.

The Commissioner’s report following this visit is forthcoming.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.