Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΦΣΑ: Σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και Νόμο του 2010, τα φάρμακα τιμολογούνται βάσει των 3 χαμηλότερων τιμών στην ΕΕ.Διαβάζουμε το παρακάτω άρθρο στην Ελευθεροτυπία.
Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα του φαρμάκου υπάρχουν πολλοί παράμετροι, ελάχιστοι έχουν γνώση επί του αντικειμένου,  ελάχιστοι μπορούν να επιχειρηματολογήσουν και έτσι μένει ανοιχτό το παιχνίδι εντυπώσεων του κάθε Άδωνι.
καθώς και άρθρο του βρετανικού PharmaTimes Magazine, σχετικά με το πώς η νέα λίστα φαρμάκων τους Άδωνι αποκλείει απο την Ελλάδα, όλα τα πρόσφατα τιμολογημένα καινοτόμα φάρμακα, αλλά όχι τα γενόσημαΔιαβάστε παρακάτω τι ακριβώς ισχύει στην τιμολόγηση των φαρμάκων, από ανάρτηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.


 

Βάσει των 3 χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε. η τιμολόγηση των φαρμάκων

Βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπολογίζεται η τιμή των φαρμάκων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την «Απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007- 2013» (άρθρο 14), που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης φέρνει μείωση 25% κατά μέσο όρο στις τιμές των φαρμάκων, αντί για 20% που υπολογιζόταν με βάση τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρωζώνης των 16. Με την αλλαγή της τιμολόγησης και την επαναφορά της λίστας εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν δαπάνες της τάξης του 1,5 δισ. Ευρώ.

Άρθρο 14
Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 5 του άρθρου 17
του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την
πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου
Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων
προϊόντων, μειώνονται κατελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και
φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα
τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του
φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου
Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων
φαρμακευτικών προϊόντων. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των
23
φαρμακευτικών προϊόντων κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται
αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και
Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δ) Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται ή
συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα προκύπτει από το μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στα οποία υφίστανται και
ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών
αυτών. Για την επαλήθευση της τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης
του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των κρατών μελών
όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, στα οποία
υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές
των χωρών αυτών. Η εγκριθείσα τιμή κάθε νέου φαρμάκου θα
επαληθεύεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το
χρόνο.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α)
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην
αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που ζητούνται από την
αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε
φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη
κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται
να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες
τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της
τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική
εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την
πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα
ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών
ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την
ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του
24
Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»

3. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 15
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ__ 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ


PharmaTimes Magazine (UK) Ελλάδα: H νέα λίστα φαρμάκων αποκλείει όλα τα πρόσφατα τιμολογημένα καινοτόμα φάρμακα, αλλά όχι τα γενόσημαΤο σχέδιο Άδωνι για την ιδιωτικοποίηση του ΕΟΠΥΥ και η μισή αλήθεια για τα γενόσημα.
Ο ΕΟΦ δίνει μισο εκατομ. για καμπάνια σε εταιρείες που σχετίζονται με τις οικογένειες Βαρβιτσιώτη & Στουρνάρα.Το μεγαλο Εγκλημα του Λοβερδου. Αφησε τα νοσοκομεια και την χωρα χωρις φαρμακα και περιθαλψη.


Βαρεθηκαμε πάλι με τον Σαλμά! Τωρα χαριζει 2 δις στις πολυεθνικες του φαρμακου.GUARDIAN.Πανικός στα ελληνικά φαρμακεία, καθώς εκατοντάδες φάρμακα εξαντλούνται - Ο ρόλος των Πολυεθνικών


VIDEO.RT.Τι έφεραν 3 χρόνια μνημονίου στην Ελλάδα.Ανεργία, μείωση ΑΕΠ,αυτοκτονίες και ρεπορτάζ για τα φάρμακα.
VIDEO.FRANCE 24. "Greece: a poor prognosis" - Διαλυμένο Σύστημα Υγείας. 
Frankfurter Allgemeine.Ο χειρότερος εφιάλτης ενός θεραπευτή στα Ελληνικά νοσοκομεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.